A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2010-2014
 • P R O T O K Ó Ł Nr 5/2013

  z posiedzenia XXXIII (trzydziestej trzeciej) w kadencji 2010-2014 Sesji Rady Gminy

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  7. Wystąpienie zaproszonych gości.
  8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012r.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat „ Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2012r”,
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały projekt nr 1.

  11. Absolutorium dla Wójta Gminy Skarżysko Kościelne za 2012r.
  - przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
  Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012r
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012r,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skarżysko Kościelne za 2012r - projekt nr 2.

  12. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne za 2013r – projekt nr 3.

  13. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028 – projekt nr 4.
  14. Ustalenie liczby punktów i usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – projekt nr 5.

  15. Zmiany do Uchwały Nr XXVII/174/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2013 – projekt nr 6.

  16. Utworzenie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe – projekt nr 7.

  17. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieokreślony lokali mieszkalnych położonych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Kierzu Niedźwiedzim – projekt nr 8

  18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  19. Wolne wnioski i zapytania.
  20. Zakończenie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2013-10-03 1454
  Data upublicznienia: 2013-10-03
  Art. czytany: 535 razy

  » Protokół nr 5/2013 - rozmiar: 135680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne