A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 161/2018
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2006-2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 5/10

  z posiedzenia XLIV (czterdziestej czwartej) w kadencji 2006-2010 Sesji Rady Gminy

  Porządek obrad przewidywał:
  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  4. Wystąpienie zaproszonych gości.
  5. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  6. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  7. Podsumowanie działalności SPZOZ.
  8. Podsumowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  9. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne za 2010r.

  10. Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Skarżysko Kościelne, za I półrocze.

  11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2009.

  12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2009 rok.

  13. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego3.

  14. Zmiany do Uchwały Nr XXIX/164/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne – projekt nr 6.

  15. Zatwierdzenie planu rozwoju miejscowości Grzybowa Góra na lata 2010 – 2017 – projekt nr 7.

  16. Zatwierdzenie planu rozwoju miejscowości Majków na lata 2010 – 2017 – projekt nr 8.

  17. Opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne przedszkoli publicznych – projekt nr 9.

  18. Upoważnienie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do zawarcia umowy najmu – projekt nr 10.

  19. Przyjęcie do realizacji projektu systemowego na rok 2010 pod nazwą „Od marginalizacji do aktywizacji eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt nr 11.

  20. Zawarcie umowy na dzierżawę pomieszczeń – projekt nr 12.

  21. Zmiany do Uchwały Nr XXXV/176/2009 Rady Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2009-2012 – projekt nr 13.

  22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  23. Wolne wnioski i zapytania.
  24. Zakończenie obrad sesji.  Data wprowadzenia: 2010-08-06 1107
  Data upublicznienia: 2010-08-06
  Art. czytany: 1083 razy

  » Protokół nr 5/10 - rozmiar: 42442 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne