A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2014-2018
 • P R O T O K Ó Ł Nr 3/2017

  z posiedzenia XXVIII (dwudziestej ósmej) w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne odbytego w dniu 17 maja 2017r w budynku Urzędu Gminy.

  Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
  6. Wystąpienie zaproszonych gości.
  7. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
  10.Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2016r.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  11. Zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r.

  12. Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028

  13. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi skarżyskiemu.

  14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2016 r.

  15. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym – Samorządowej Instytucji Kultury za 2016 r.

  16.Szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skarżysko Kościelne lub jej jednostkom podległym.

  17. Wyrażenia zgody na dokonywanie wpłat składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”.

  18. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Skarżysko Kościelne, na własność w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Grzybowa Góra, niezbędnych na potrzeby przebudowy ul. Słonecznej.
  19. Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

  20. Zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.
  21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  22. Wolne wnioski i zapytania.
  23. Zakończenie obrad sesji.  Data wprowadzenia: 2017-06-28 1243
  Data upublicznienia: 2017-06-28
  Art. czytany: 198 razy

  » Protokół nr 3/2017 - rozmiar: 165376 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne