A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
» ZARZĄDZENIE NR 116/2018
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2014-2018
 • Protokół nr 13/2015

  z dnia 29 grudnia 2015r


  Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  7. Wystąpienie zaproszonych gości.
  8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  9. Plan pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na 2016r.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  10. Zmiany budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
  11. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028
  12. Przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy skarżysko kościelne na lata 2016 - 2028.
  a) przedstawienie projektu WPF na 2016r.
  b) przedstawienie opinii RIO
  c) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej i Inwestycji,
  d) dyskusja
  e) głosowanie – podjęcie uchwały projekt nr 3.
  13. Uchwalenie budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2016r.
  a) przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2016.
  b) przedstawienie opinii RIO
  c) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej i Inwestycji,
  d) dyskusja
  e) głosowanie – podjęcie uchwały projekt nr 4.
  14. Zmiany do Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na 2015r – projekt nr 5.
  15. Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na 2016 – projekt nr 6.
  16. Zmiany Uchwały Nr VLI/231/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 04 marca 2010r.
  w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o. o. w Skarżysku -Kamiennej projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku –Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków – projekt nr 7.
  17. Zmiany Uchwały Nr XLVI/264/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 lipca 2010r
  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienia wkładu pieniężnego do Współki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej – projekt nr 8.
  18. Zmiany uchwały Nr XV/78/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.- projekt nr 9

  19.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  20. Wolne wnioski i zapytania.
  21. Zakończenie obrad sesji.

  Spotkanie opłatkowo- noworoczne około godz.1200.


  Data wprowadzenia: 2016-04-15 1446
  Data upublicznienia: 2016-04-15
  Art. czytany: 656 razy

  » Protokół nr 13/2015 - rozmiar: 122880 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne