(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ogłoszenia
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Majkowie
» Zarządzenie Nr 70/2024
» Zarządzenie Nr 69/2024
» Zarządzenie Nr 68/2024
» Zarządzenie Nr 67/2024
Ilość wiadomości z działu 'Ogłoszenia': 806
1  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNEo przystąpieniu do sporządzenia „Planu ogólnego gminy Skarżysko Kościelne”
Skarżysko Kościelne, dnia 22 maja 2024r.


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
o p...
2024-05-22 0753 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
2  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow...
2024-05-21 1338 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
3  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego


Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego...
2024-05-21 1042 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
4  Ogłoszenie o II w kadencji 2024-2029 Sesji Rady Gminy w dniu 22 maja 2024 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2024-05-15 1115 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
5  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2024-04-30 1252 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
6  Ogłoszenie o I w kadencji 2024-2029 Sesji Rady Gminy w dniu 6 maja 2024 roku
Ogłoszenie podaje się w załączniku....
2024-04-30 1146 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
7  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 6...
2024-04-30 0852 Czytano:117 razy » Przeczytaj artykuł
8  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2024-04-24 1351 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
9  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2024 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika
...
2024-04-19 1210 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
10  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowyc...
2024-04-18 0922 Czytano:132 razy » Przeczytaj artykuł
11  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleni...
2024-04-10 1019 Czytano:120 razy » Przeczytaj artykuł
12  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomoś...
2024-04-03 0917 Czytano:227 razy » Przeczytaj artykuł
13  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2024-03-29 0913 Czytano:182 razy » Przeczytaj artykuł
14  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...
2024-03-28 1135 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
15  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...
2024-03-28 0945 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
16  obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku handl...
2024-03-28 0758 Czytano:173 razy » Przeczytaj artykuł
17  Ogłoszenie o odwołaniu Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne
Ogłoszenie o odwołaniu Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne zaplanowanej na dzień 27 marca 202...
2024-03-26 1512 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
18  Obwiesczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowan...
2024-03-25 1448 Czytano:149 razy » Przeczytaj artykuł
19  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 26 marca 2024 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2024-03-25 0847 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
20  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji nr 13/WZ/2024
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i b...
2024-03-22 1023 Czytano:142 razy » Przeczytaj artykuł
21  obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o...
2024-03-21 0857 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
22  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2024 roku

Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2024-03-20 1130 Czytano:141 razy » Przeczytaj artykuł
23  obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o...
2024-03-19 1059 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
24  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleni...
2024-03-14 1019 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
25  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowie budynku garaż...
2024-03-08 1303 Czytano:179 razy » Przeczytaj artykuł
26  Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. ...
2024-03-05 1044 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
27  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży do 400,...
2024-03-04 1037 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
28  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleni...
2024-03-01 1300 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
29  Obwiesczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Zmiana lasu na użytek rolny na terenie działki ewidencyjnej nr 5, położonej w obrębie Micha�...
2024-02-26 1527 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
30  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. o nr SKA3316A wraz
z niezbędn...
2024-02-26 1158 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
31  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr SKA3318A wraz z niezbędną i...
2024-02-26 1155 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
32  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2024 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2024-02-21 1256 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
33  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego


Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego...
2024-02-20 0853 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
34  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Zmiana lasu na użytek rolny na terenie działki ewidencyjnej nr 5, położonej w obrębie Micha�...
2024-02-19 1052 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
35  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie budynku gos...
2024-02-15 1100 Czytano:197 razy » Przeczytaj artykuł
36  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleni...
2024-02-13 1157 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
37  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. ...
2024-02-12 1350 Czytano:187 razy » Przeczytaj artykuł
38  Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych...
2024-02-08 1407 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
39  obwieszczenie o wydaniu postanowienia
obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie lokalizacji i...
2024-02-06 1146 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
40  Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie, wydania decyzji o środowiskow...
2024-02-05 1211 Czytano:138 razy » Przeczytaj artykuł
41  Obwieszczenie - nowe okoliczności w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleni...
2024-01-30 1120 Czytano:203 razy » Przeczytaj artykuł
42  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
„Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz czterech bud...
2024-01-25 1101 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
43  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowaniae

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania...
2024-01-23 1032 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
44  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowaniae

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania...
2024-01-23 0955 Czytano:175 razy » Przeczytaj artykuł
45  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego...
2024-01-17 1052 Czytano:182 razy » Przeczytaj artykuł
46  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 47...
2024-01-17 1051 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
47  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego...
2024-01-17 1050 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
48  obwieszczenie - zawiadomienie
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegają...
2024-01-16 0942 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
49  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2024-01-15 1356 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
50  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie do pobrania w załączniku....
2024-01-15 1103 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
51  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 4 stycznia 2024 r.
w sprawie przeprowadzenia kwali...
2024-01-11 1242 Czytano:157 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zawiadomieie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2024-01-11 1014 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
53  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie do pobrania w załączniku....
2024-01-09 1247 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
54  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Obwieszczenie SKO do pobrania w załączniku....
2024-01-03 1150 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
55  obwieszczenie - zawiadomienie
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwe...
2024-01-03 1148 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
56  obwieszczenie - zawiadomienie
o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Skarżysko Kościelne, 2023-12-27...
2024-01-02 0908 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
57  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz czterech bud...
2024-01-02 0859 Czytano:182 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zawiadomienie o terminie protokolarnego opisu stanu nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych
załącznik do pobrania...
2023-12-29 1144 Czytano:175 razy » Przeczytaj artykuł
59  Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr...
2023-12-28 1425 Czytano:173 razy » Przeczytaj artykuł
60  obwieszczenie - zawiadomienie
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegają...
2023-12-28 1217 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
61  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie do pobrania w załączniku....
2023-12-28 0849 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
62  Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie budynku gos...
2023-12-28 0847 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
63  obwieszczenie - zawiadomienie
o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Skarżysko Kościelne, 2023-12-27...
2023-12-27 0943 Czytano:208 razy » Przeczytaj artykuł
64  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – Etap II
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla prze...
2023-12-20 0943 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
65  obwieszczenie - zawiadomienie
dla inwestycji:budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 477 przy ulicy Świ�...
2023-12-19 1420 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
66  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na:
budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Skarżysko Kościelne�...
2023-12-18 1023 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
67  INFORMACJA - PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu
INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego...
2023-12-07 1504 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
68  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2023-12-07 0845 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
69  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-12-05 1500 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
70  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Ni...
2023-11-30 0807 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
71  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego do pobrania w załączniku....
2023-11-28 1433 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
72  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działc...
2023-11-28 1315 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
73  obwieszczenie - zawiadomienie
zawiadamia się, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o warunkach zabu...
2023-11-21 0904 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
74  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszk...
2023-11-21 0833 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
75  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-11-20 1234 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
76  Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszk...
2023-11-14 1512 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
77  obwieszczenie o zmianie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwi...
2023-11-13 0915 Czytano:164 razy » Przeczytaj artykuł
78   Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleni...
2023-11-08 1235 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
79  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce...
2023-11-02 1039 Czytano:200 razy » Przeczytaj artykuł
80  Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Skarżysko Kościelne”...
2023-10-31 1307 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
81  Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi �...
2023-10-30 0929 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
82  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu i konsultacjach społecznych projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu i konsultacjach społecznych projektu Strategii ...
2023-10-30 0920 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
83  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu...
2023-10-27 1249 Czytano:199 razy » Przeczytaj artykuł
84  Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 6 Koła łowieckie Nr 3 Dzik
załącznik do pobrania...
2023-10-24 1315 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
85  Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 334...
2023-10-23 1542 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
86  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2023 roku

Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2023-10-23 1316 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
87  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Skarżysko Kościelne I�...
2023-10-17 1441 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
88  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne, 2023-10-16
In.IV.6730.30.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ustawy z...
2023-10-16 1528 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
89  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustaleniami...
2023-10-16 1216 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
90  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działc...
2023-10-10 1252 Czytano:179 razy » Przeczytaj artykuł
91  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, nieobjętą ustalen...
2023-10-09 1204 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
92  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi- Etap II .”


Obwies...
2023-10-06 0942 Czytano:199 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego


Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-10-05 0942 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego


Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-10-05 0941 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
95  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
„Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz czterech bud...
2023-10-04 1426 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
96  Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 16 Koło Łowieckie Nr 1 Łoś
Załącznik do pobrania
...
2023-10-04 1318 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego


Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-10-03 1432 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
98  obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2023-09-22 0818 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
99  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Taechnologii
obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-09-21 0958 Czytano:178 razy » Przeczytaj artykuł
100  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2023-09-21 0928 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
101  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-09-15 1229 Czytano:227 razy » Przeczytaj artykuł
102  OBWIESZCZENIE
Załącznik do pobrania...
2023-09-11 1451 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
103  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-09-11 1140 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
104  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-09-06
In.IV.6733.2.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1...
2023-09-06 0935 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
105  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-08-29 1106 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
106  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania


Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania...
2023-08-28 1357 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
107  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-08-23
In.IV.6733.2.2023

OBWIESZCZENIE...
2023-08-23 0911 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
108  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ...
2023-08-18 0913 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
109  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-08-16 1058 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
110  obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
treść obwieszczenia w załaczniku...
2023-08-11 0830 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
111  obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokal. inwest. celu publicznego pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Skarżysko Kościelne, 2023-08-04
In.IV.6733.2.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z d...
2023-08-04 1206 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
112  obwieszczenie dot. wykazu okregów wyborczych w Powiecie Skarżyskim - Wybory do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
załącznik do pobrania...
2023-08-03 1132 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
113  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Treść załącznika AB.6740.2.1.2023.DK...
2023-07-28 1420 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
114   Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 3 sierpnia 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika...
2023-07-28 1227 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
115  obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokal. inwest. celu publicznego pn: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Skarżysko Kościeln...
2023-07-27 1402 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
116  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ...
2023-07-27 1332 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
117  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego znak AB.6740.2.4.2023.TW z dnia 17.07.2023...
2023-07-21 1251 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
118  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść obwieszczenia podaje się w postaci załącznika...
2023-07-20 1202 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
119  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ...
2023-07-12 1404 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
120  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-07-11 1438 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
121  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-07-07
In.IV.6733.7.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ustawy z ...
2023-07-07 0945 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
122  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-06-30 1058 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
123  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-06-27 1505 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
124  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego
Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-06-23 1225 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
125  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-06-23 1223 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
126  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2023-06-23 1222 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
127  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-06-21 0850 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
128  Obwieszczenie o zawieszeniui postępowania administracyjnego odnośnie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika....
2023-06-20 1015 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
129  Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika.
 ...
2023-06-15 1026 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
130  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym
Ogłoszenie o konkursie, oświadczenia i kwestionariusz osobowy kandydata podaje się w postaci zał...
2023-06-14 0847 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
131  Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie podaje się w postaci załącznika...
2023-06-12 1525 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
132  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie nr AB.6740.2.1.2023.DK...
2023-06-09 1215 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
133  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.4.4210.446.2023.PL...
2023-06-09 1213 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
134  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
obwieszczenie...
2023-06-07 1349 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
135  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-06-07 1107 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
136  Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez SKO w Kielcach
...
2023-06-07 1106 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
137  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne w dniu 20 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-06-06 1457 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
138  Informacja o wynikach konsultacji społecznych
Informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się w postaci załącznika....
2023-06-05 1050 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
139  Obwieszczenie - nowe okoliczności w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 31.05.2023r.
In.VI.6220.1.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 64, ar...
2023-05-31 1309 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
140  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-05-30
In.IV.6733.7.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w ...
2023-05-30 1341 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
141  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 29.05.2023r.
In.VI.6220.4.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.10 &sec...
2023-05-29 1305 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
142  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2022 rok
Raport podaje się w postaci załącznika....
2023-05-24 1207 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
143  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
WA.ZUZ.4.4210.8.2023.MW...
2023-05-23 1130 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
144  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania...
2023-05-18 1126 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
145  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-05-18 0729 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
146  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Skarżysko Kościelne, 2023-05-16

In.IV.6730.12.2023
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE


...
2023-05-16 1225 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
147  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-05-10
In.IV.6733.5.2023


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 u...
2023-05-10 1228 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
148  OBWIESZCZENIE Ministara Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji znak: DLI-I.7620.29.2022.KT.8(KO)
obwieszczenie...
2023-05-10 0809 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
149  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 09.05.2023r.
In.VI.6220.2.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.10 &sec...
2023-05-09 1325 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
150  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-05-09
In.IV.6733.6.2023


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 u...
2023-05-09 1254 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
151  Konsultacje społeczne SUMP
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko...
2023-04-26 1340 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
152  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Skarżysko Kościelne, 2023-04-25

In.IV.6730.12.2023


OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE


...
2023-04-25 0950 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
153  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Nr pisma: WA.ZUZ.4.4210.446.2022.PL...
2023-04-24 0923 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
154  Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2023-04-24 0912 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
155  Zarządzenie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie konsultacji społecznych - statuty sołectw
ZARZĄDZENIE NR 46/2023
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie...
2023-04-21 1143 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
156  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-04-21 0929 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
157  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-04-21 0928 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
158  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego ...
2023-04-20 1031 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
159  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-04-20 0938 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
160  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2023-04-17 1013 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
161  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 13.04.2023r.
In.VI.6220.4.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2023-04-13 1502 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
162  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 13.04.2023r.
In.VI.6220.1.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.10 &sec...
2023-04-13 1459 Czytano:403 razy » Przeczytaj artykuł
163  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ...
2023-04-07 1117 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
164  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2023-04-05 1235 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
165  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-04-04 0940 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
166  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-04-04 0933 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
167  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Skarżysko Kościelne, 2023-04-04

In.IV.6730.12.2023

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIENa...
2023-04-04 0928 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
168  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 03.04.2023r.
In.VI.6220.2.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.10 &sec...
2023-04-03 1257 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
169  Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
...
2023-04-03 1010 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
170  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-03-31 1105 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
171  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.
Do pobrania w formie załącznika...
2023-03-30 0950 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
172  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego znak ...
2023-03-28 1032 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
173  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
Skarżysko Kościelne, 2023-03-28


In.IV.6733.6.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2023-03-28 0859 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
174  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 28.03.2023r.
In.I.6220.1.2019/2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49...
2023-03-28 0840 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
175  OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżys...
2023-03-21 1125 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
176  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
Skarżysko Kościelne, 2023-03-21


In.IV.6733.5.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2023-03-21 1123 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
177  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 17.03.2023r.
In.VI.6220.3.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2023-03-17 1400 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
178  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji
Skarżysko Kościelne, 2023-03-17
In.IV.6733.2.2023


OBWIESZ...
2023-03-17 1100 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
179  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
Skarżysko Kościelne, 2023-03-15

In.IV.6730.12.2023

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIENa...
2023-03-15 1229 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
180  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego


Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2023-03-15 0918 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
181  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego


Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2023-03-15 0916 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
182  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 20 marca 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-03-10 1247 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
183  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-03-09 1130 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
184  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego
Ogłoszenie...
2023-03-06 0853 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
185  OBWIESZCZENIE o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościeln...
2023-02-28 0840 Czytano:499 razy » Przeczytaj artykuł
186  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 27.02.2023r.
In.VI.6220.7.2022/2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. ...
2023-02-27 1526 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
187  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 27.02.2023r.
In.VI.6220.7.2022/2023
OBWIESZCZENIE
Działając na pod...
2023-02-27 1524 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
188  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-02-24
In.IV.6733.4.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. ...
2023-02-24 1359 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
189  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 20.02.2023r.
In.VI.6220.1.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2023-02-20 1121 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
190  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
Skarżysko Kościelne, 2023-02-14


In.IV.6733.2.2023


OBWIESZCZENIENa podstawie art...
2023-02-14 0912 Czytano:691 razy » Przeczytaj artykuł
191  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2023-02-10


In.IV.6733.3.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2023-02-10 1315 Czytano:844 razy » Przeczytaj artykuł
192  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
Obwieszczenie o wystąpieniu do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne o wydanie opinii dot. przedsięwz...
2023-02-09 1427 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
193  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty skarżyskiego Znak: AB.6740.2.7.2022.KP...
2023-02-07 0935 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
194  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 03.02.2023r.
In.VI.6220.2.2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2023-02-03 1317 Czytano:536 razy » Przeczytaj artykuł
195  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Znak: GG-II.680.12.8.2022 z dnia 30.01.2023r....
2023-02-03 1224 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
196  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Znak: GG-II.680.12.6.2022 z dnia 30.01.2023r....
2023-02-03 1222 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
197  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Znak: GG-II.680.12.7.2022 z dnia 30.01.2023r.
...
2023-02-03 1125 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
198  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 01.02.2023r.
In.VI.6220.7.2022/2023
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 4...
2023-02-01 1003 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
199  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego Znak: IR.II.7840.1.48.2022 z dnia 25.01.2023 o wpłynięci...
2023-01-27 1419 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
200  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2023 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2023-01-20 1136 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
201  Obwieszczenie - postanowienie uzupełniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 18.01.2023r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia u...
2023-01-18 1145 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
202  INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY OPŁAT ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY OPŁAT ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Uprzejmie informujemy...
2023-01-18 1143 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
203  Informacja o wynikach naboru
Informację o wynikach naboru podaje się w postaci załącznika....
2023-01-12 1420 Czytano:610 razy » Przeczytaj artykuł
204  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 09.01.2023r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie...
2023-01-09 1035 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
205  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 09.01.2023r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ust...
2023-01-09 1033 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
206  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2023-01-03 1338 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
207  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN6,3MPa MOP=6,0MPa wraz z infrastrukturą towarzysz...
2022-12-29 1227 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
208  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 19.12.2022r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, ar...
2022-12-19 1348 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
209  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 19.12.2022r.
In.VI.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawi...
2022-12-19 1207 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
210  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 19.12.2022r.
In.VI.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ust...
2022-12-19 1205 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
211  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - Budowa drogi krajowej Nr 42
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.12.2022 Znak: SPN.III.7820.1.4.2022 w sprawie wy...
2022-12-16 1045 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
212  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-12-14 1237 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
213  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-12-14 1235 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
214  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 09.12.2022r.
In.VI.6220.7.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2022-12-09 1420 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
215  Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2022-12-07 1217 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
216  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2022r. o zebranym materiale dowodowym ...
2022-12-06 1133 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
217  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 05.12.2022r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art..10 &se...
2022-12-05 1529 Czytano:896 razy » Przeczytaj artykuł
218  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogow...
2022-11-25 1217 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
219  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji nr 4/2022 lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2022-11-24 1055 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
220  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 24.11.2022r.
In.VI.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, ar...
2022-11-24 0939 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
221  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym
Ogłoszenie o konkursie, oświadczenia i kwestionariusz osobowy kandydata podaje się w postaci zał...
2022-11-24 0814 Czytano:644 razy » Przeczytaj artykuł
222  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.11.2022r., znak: IR.II.7840.1.48.2022, dotycząc...
2022-11-22 0828 Czytano:548 razy » Przeczytaj artykuł
223  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-11-18 1042 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
224  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, 2022-11-07

In.IV.6730.44.2022
...
2022-11-07 1447 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
225  Informacja o przystąpieniu Gminy Skarzysko Kościelne do zakupu paliwa stałego
NFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO
Zgodnie z art. 34...
2022-11-04 1202 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
226  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - Budowa drogi krajowej Nr 42
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie w...
2022-11-02 1011 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
227  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2022r., znak: IR.II.7840.1.48.2022, dotycząc...
2022-10-27 0812 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
228  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-10-21 1127 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
229  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art.51 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2...
2022-10-21 0859 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
230  Obwieszczenie Plan polowań 2022/2023 Koło łowieckie ŁOŚ
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 19.10.2022 r.

W sprawie podania do publ...
2022-10-20 0953 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
231  Obwieszczenie w sprawie planu polowań Koła łowieckiego DZIK
Załącznik do pobrania...
2022-10-18 0959 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
232  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 11.10.2022r.
In.VI.6220.6.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 us...
2022-10-11 1254 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
233  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego


Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2022-10-11 0938 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
234  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 03.10.2022r.
In.VI.6220.5.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 73 ust...
2022-10-03 1553 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
235  Obwieszczenie - Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne, dnia 30.09.2022
In.I.6730.20.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie a...
2022-09-30 1454 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
236  Obwieszczenie - Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne, dnia 21.09.2022
In.I.6730.20.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie a...
2022-09-21 1200 Czytano:767 razy » Przeczytaj artykuł
237  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 19.09.2022r.
In.I.6220.3.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie ...
2022-09-19 1605 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
238  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Skarżysko Kościelne, dnia 19.09.2022r.
In.I.6220.3.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 usta...
2022-09-19 1603 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
239  Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy
Skarżysko Kościelne, 2022-09-13
In.I.6730.32.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.49 i art. 49a ...
2022-09-13 1104 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
240  Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Radomiu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu...
2022-09-09 1511 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
241  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2022-09-08 0852 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
242  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 września 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-09-05 1128 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
243  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzjio o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na ' budowie magazynu energii ME Skarzysko-Kamienna I o mocy 20 MW
                &nbs...
2022-08-30 1321 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
244  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie...
2022-08-29 1401 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
245  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 16.08.2022r.
In.I.6220.3.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, art...
2022-08-17 0856 Czytano:769 razy » Przeczytaj artykuł
246  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody dot. zawiadomienia o wpłynięciu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizac...
2022-08-03 1439 Czytano:849 razy » Przeczytaj artykuł
247  Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 28.07.2022r.
In.I.6220.3.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art..10 &sec...
2022-07-28 1226 Czytano:763 razy » Przeczytaj artykuł
248  Obwieszczenie - wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 28.07.2022r.
In.I.6730.23.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 us...
2022-07-28 1220 Czytano:819 razy » Przeczytaj artykuł
249  Obwieszczenie - wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 22.07.2022r.
In.I.6730.19.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust...
2022-07-22 1427 Czytano:826 razy » Przeczytaj artykuł
250  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ...
2022-07-08 1348 Czytano:896 razy » Przeczytaj artykuł
251  Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne, dnia 06.07.2022r.
In.I.6730.8.2022
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie ...
2022-07-06 1527 Czytano:877 razy » Przeczytaj artykuł
252  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 06.07.2022r.
In.I.6730.23.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.51 ust....
2022-07-06 1520 Czytano:852 razy » Przeczytaj artykuł
253  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 05.07.2022r.
In.I.6730.19.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.51 ust...
2022-07-05 1055 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
254  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego ...
2022-07-04 1402 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
255  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
Obwieszczenie o wystąpieniu z wnioskiem o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddział...
2022-06-20 1519 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
256  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
2022-06-20 1517 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
257  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-06-15 1227 Czytano:943 razy » Przeczytaj artykuł
258  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania dowodowego w s...
2022-06-10 1527 Czytano:804 razy » Przeczytaj artykuł
259  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2022-06-10 1342 Czytano:1188 razy » Przeczytaj artykuł
260  OBWIESZCZENIE - Wystąpienie o uzgodnienie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 10.06.2022r.
In.I.6730.19.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust...
2022-06-10 1338 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
261  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne, dnia 09.06.2022r.
In.I.6730.23.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust...
2022-06-10 1333 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
262  Obwieszczenie - wniosek o opinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne, dnia 06.06.2022r.
In.I.6220.3.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podsta...
2022-06-06 1222 Czytano:1163 razy » Przeczytaj artykuł
263  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego


Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego...
2022-06-02 1520 Czytano:955 razy » Przeczytaj artykuł
264  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Skarżysko Kościelne, dnia 25.05.2022r.
 In.I.6220.3.2022
 OBWIESZCZENIE
 Na podstawie art....
2022-05-25 1431 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
265  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2021 rok
Raport podaje się w postaci załącznika....
2022-05-24 1320 Czytano:1301 razy » Przeczytaj artykuł
266  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2022 roku
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-05-23 0900 Czytano:1630 razy » Przeczytaj artykuł
267  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne 2022.05.16
In.I.6730.19.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w zw...
2022-05-16 1320 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
268  Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne 2022.04.29
In.I.6730.61.2021


OBWIE...
2022-05-02 1410 Czytano:1063 razy » Przeczytaj artykuł
269  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o opinie w sprawi...
2022-05-02 1143 Czytano:886 razy » Przeczytaj artykuł
270  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wyd...
2022-05-02 1135 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
271  Obwieszczenie - wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2022.04.25 In.I.6730.2.2022
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust.1, art.51...
2022-04-25 1145 Czytano:1003 razy » Przeczytaj artykuł
272  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.04.11 In.I.6220.5.2021
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 85 u...
2022-04-11 1112 Czytano:1123 razy » Przeczytaj artykuł
273  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.04.11In.I.6220.5.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia ...
2022-04-11 1101 Czytano:1332 razy » Przeczytaj artykuł
274  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2022-04-08 1445 Czytano:1311 razy » Przeczytaj artykuł
275  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2022-04-05 1455 Czytano:1328 razy » Przeczytaj artykuł
276  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wystąpieniu o uzupełnienie r...
2022-04-05 0933 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
277  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2022.03.29
In.I.6730.2.2022
OBWIESZCZENIENa podstawie art.51 ust.1 pkt.2, ar...
2022-03-29 1408 Czytano:852 razy » Przeczytaj artykuł
278  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ...
2022-03-29 0832 Czytano:1246 razy » Przeczytaj artykuł
279  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 marca 2022 r.
Ogłoszenie o sesji podaje się w postaci załącznika....
2022-03-23 0910 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
280  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiąc...
2022-03-14 1304 Czytano:1078 razy » Przeczytaj artykuł
281  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 10.03.2022

In.I.6220.5.2021


OBWIESZ...
2022-03-10 1506 Czytano:1096 razy » Przeczytaj artykuł
282  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
Do pobrania w formie załącznika...
2022-03-10 1141 Czytano:879 razy » Przeczytaj artykuł
283  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wszczęciu postępowania o wyd...
2022-03-07 0954 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
284  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2022 r.
Ogłoszenie o sesji podaje się w postaci załącznika....
2022-02-21 1306 Czytano:1120 razy » Przeczytaj artykuł
285  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.02.14.

In.I.6220.3.2021...
2022-02-14 1240 Czytano:1270 razy » Przeczytaj artykuł
286  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.02.14.
In.I.6220.3.2021
...
2022-02-14 1236 Czytano:1121 razy » Przeczytaj artykuł
287  OBWIESZCZENIE - w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2022-02-09 1330 Czytano:1140 razy » Przeczytaj artykuł
288  Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2022.02.07

In.I.6220.5.2021

OBWIE...
2022-02-07 1137 Czytano:965 razy » Przeczytaj artykuł
289  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Skarżysko Kościelne 2022.01.28.
In.I.6730.2.2022


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2022-01-28 1311 Czytano:933 razy » Przeczytaj artykuł
290  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2022 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2022-01-24 0956 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
291  OBWIESZCZENIE - decyzjia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2022-01-20 1108 Czytano:942 razy » Przeczytaj artykuł
292  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego


Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego...
2022-01-11 1228 Czytano:1429 razy » Przeczytaj artykuł
293  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2022-01-05 1053 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
294  OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

...
2022-01-04 1112 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
295  Ogłoszenie o dniu wolnym - 07 stycznia 2022 r. (piątek)
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-12-28 1120 Czytano:946 razy » Przeczytaj artykuł
296  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.12.17.
In.I.6220.4.2021...
2021-12-17 0957 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
297  OBWIESZCZENIE - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.12.17.
In.I.6220.4.2021
...
2021-12-17 0952 Czytano:1080 razy » Przeczytaj artykuł
298  OBWIESZCZENIE - Sprostowanie oczywistej omyłki
Skarżysko Kościelne ...
2021-12-16 1409 Czytano:967 razy » Przeczytaj artykuł
299  OBWIESZCZENIE -przedłużenie terminu załatwienia sprawy

Skarżysko Kościelne 2021.12.15.

In.I.6220.3.2021
...
2021-12-15 1149 Czytano:1188 razy » Przeczytaj artykuł
300  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-12-15 1026 Czytano:966 razy » Przeczytaj artykuł
301  Ogłoszenie o dniu wolnym - 24 grudnia 2021 r. (Wigilia)
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-12-15 0901 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
302  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Michałów
 
 OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
 na sprzedaż nieruchom...
2021-12-06 1509 Czytano:1165 razy » Przeczytaj artykuł
303  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2021-12-02 1352 Czytano:1370 razy » Przeczytaj artykuł
304  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 06 grudnia 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-12-02 0837 Czytano:976 razy » Przeczytaj artykuł
305  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prow...
2021-11-29 1038 Czytano:1035 razy » Przeczytaj artykuł
306  OBWIESZCZENIE - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Załącznik do pobrania....
2021-11-25 1021 Czytano:1023 razy » Przeczytaj artykuł
307  Obwieszczenie - udostępnienie do wglądu projektu strategii i prognozy oddziaływania ooś
Skarżysko Kościelne 2021-11-17
In.III.061.2020
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 ust. 2 oraz...
2021-11-17 1003 Czytano:982 razy » Przeczytaj artykuł
308  OBWIESZCZENIE - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.11.17.
In.I.6220.5.2021 ...
2021-11-17 0912 Czytano:1033 razy » Przeczytaj artykuł
309  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

...
2021-11-16 1428 Czytano:1012 razy » Przeczytaj artykuł
310  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-11-15 1316 Czytano:929 razy » Przeczytaj artykuł
311  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2021-11-08 1454 Czytano:1025 razy » Przeczytaj artykuł
312  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.11.08.
In.I.6220.5.2021 ...
2021-11-08 1315 Czytano:1119 razy » Przeczytaj artykuł
313  Decyzja o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne 2021.10.26.
In.I.6730.38.2021


...
2021-10-26 1118 Czytano:1040 razy » Przeczytaj artykuł
314  Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań 2021/2022
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 25.10.2021 r.

W sprawie podania do publ...
2021-10-25 1230 Czytano:1107 razy » Przeczytaj artykuł
315  Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomosci planu polowań 2021/2022
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 25.10.2021 r.

W sprawie podania do publ...
2021-10-25 1227 Czytano:1148 razy » Przeczytaj artykuł
316  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-10-22 1131 Czytano:950 razy » Przeczytaj artykuł
317  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ...
2021-10-15 1306 Czytano:1257 razy » Przeczytaj artykuł
318  Protokół w sprawie przejęcia na własność Gminy Wąchock nieruchomości gruntowych zajętych pod drogę publiczną


Protokół w sprawie przejęcia na własność Gminy Wąchock nieruchomości gruntowych zajętyc...
2021-10-13 1211 Czytano:1102 razy » Przeczytaj artykuł
319  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-10-07 1312 Czytano:1114 razy » Przeczytaj artykuł
320  OBWIESZCZENIE- wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2021-10-05 0953 Czytano:1060 razy » Przeczytaj artykuł
321  Obwieszczenie - postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.09.30.
In.I.6220.3.2021

...
2021-09-30 1354 Czytano:1016 razy » Przeczytaj artykuł
322  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.09.27.
In.I.6220.4.2021 ...
2021-09-27 1547 Czytano:1059 razy » Przeczytaj artykuł
323  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.09.17.
In.I.6220.4.2021...
2021-09-17 0935 Czytano:1764 razy » Przeczytaj artykuł
324  OBWIESZCZENIE -wszczęcie postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.09.17.
In.I.6730.42.2021OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53...
2021-09-17 0931 Czytano:1273 razy » Przeczytaj artykuł
325  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 20 września 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-09-13 1118 Czytano:1218 razy » Przeczytaj artykuł
326  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży...
2021-09-10 1431 Czytano:1223 razy » Przeczytaj artykuł
327  Obwieszczenie - zebranie dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.09.10.
In.I.6730.36.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2...
2021-09-10 1422 Czytano:1447 razy » Przeczytaj artykuł
328  Obwieszczenie o wyłożeniu projektu strategii do wglądu
Skarżysko Kościelne 2021-09-09

In.III.061.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10f. ust. ...
2021-09-09 1331 Czytano:1744 razy » Przeczytaj artykuł
329  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2021-09-08 1355 Czytano:1202 razy » Przeczytaj artykuł
330  Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.09.06.
In.I.6730.34.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust.1, art...
2021-09-06 1538 Czytano:1554 razy » Przeczytaj artykuł
331  OBWIESZCZENIE - „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”.
Załącznik do pobrania....
2021-08-26 0854 Czytano:1295 razy » Przeczytaj artykuł
332  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzję o warunkach zabudowy
Skarżysko Kościelne 2021.08.25.
In.I.6730.30.2021


...
2021-08-25 1021 Czytano:1568 razy » Przeczytaj artykuł
333  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 23 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-08-18 1153 Czytano:1182 razy » Przeczytaj artykuł
334  Obwieszczenie - uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.08.13.
In.I.6730.36.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt...
2021-08-13 1417 Czytano:1105 razy » Przeczytaj artykuł
335  Obwieszczenie - zebranie dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.08.13.
In.I.6730.34.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.51 ust.1 pkt.2...
2021-08-13 1407 Czytano:1299 razy » Przeczytaj artykuł
336  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2021.08.04.
In.I.6730.36.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w z...
2021-08-04 1508 Czytano:1140 razy » Przeczytaj artykuł
337  Obwieszczenie zawiadomienia Dyrektora Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie zawiadomienia Dyrektora Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski...
2021-07-28 1322 Czytano:1226 razy » Przeczytaj artykuł
338  Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.06.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Pa�...
2021-07-21 1459 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
339  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.07.16.

In.I.6220.3.2021 ...
2021-07-16 0848 Czytano:1194 razy » Przeczytaj artykuł
340  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg

...
2021-07-16 0842 Czytano:1177 razy » Przeczytaj artykuł
341  OBWIESZCZENIE - wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.07.12.
In.I.6220.3.2021...
2021-07-12 1322 Czytano:1224 razy » Przeczytaj artykuł
342  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 lipca 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-07-08 0917 Czytano:1171 razy » Przeczytaj artykuł
343  Zawiadomienie o wszczęciu - wodociąg
Skarżysko Kościelne 2021.07.07.
In.I.6730.34.2021OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2021-07-07 1311 Czytano:1208 razy » Przeczytaj artykuł
344  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej...
2021-07-06 1221 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
345  Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego...
2021-07-06 1001 Czytano:1174 razy » Przeczytaj artykuł
346  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia p...
2021-06-21 1524 Czytano:1127 razy » Przeczytaj artykuł
347  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.06.21.
In.I.6220.2.2021
...
2021-06-21 1410 Czytano:1171 razy » Przeczytaj artykuł
348  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.06.21.
In.I.6220.2.2021...
2021-06-21 1359 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
349  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie wojewody Świętokrzyskiego...
2021-06-10 1444 Czytano:1374 razy » Przeczytaj artykuł
350  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-06-10 0957 Czytano:1170 razy » Przeczytaj artykuł
351  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów

...
2021-05-26 0947 Czytano:1264 razy » Przeczytaj artykuł
352  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2020 rok
Raport o stanie Gminy podaje się w postaci załącznika....
2021-05-20 0911 Czytano:1544 razy » Przeczytaj artykuł
353  Decyzja Starosty Skarżyskiego
Decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 30.04.2021 r. odmawiająca uznania za mienie gromadzkie (gmin...
2021-05-10 1112 Czytano:1351 razy » Przeczytaj artykuł
354  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 17 maja 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-05-10 1057 Czytano:1192 razy » Przeczytaj artykuł
355  OBWIESZCZENIE ! - dot. DK 42
Załącznik do pobrania....
2021-05-05 0950 Czytano:1372 razy » Przeczytaj artykuł
356  OBWIESZCZENIE - dot DK 42
Załącznik do pobrania....
2021-05-05 0948 Czytano:1351 razy » Przeczytaj artykuł
357  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne ...
2021-05-05 0941 Czytano:1524 razy » Przeczytaj artykuł
358  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.04.27.
In.I.6220.1.2021
...
2021-04-27 1240 Czytano:1571 razy » Przeczytaj artykuł
359  OBWIESZCZENIE - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2021.04.27.
In.I.6220.1.2021...
2021-04-27 1232 Czytano:1635 razy » Przeczytaj artykuł
360  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2021-04-22 0841 Czytano:1285 razy » Przeczytaj artykuł
361  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne ...
2021-04-20 1020 Czytano:1226 razy » Przeczytaj artykuł
362  Obwieszczenie - decyzja lokalizacyjna
Skarżysko Kościelne 2021.04.16.

In.I.6730.8.2021

OBWIESZCZENIE


Na podstawi...
2021-04-16 1238 Czytano:1290 razy » Przeczytaj artykuł
363  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne ...
2021-04-14 0939 Czytano:1329 razy » Przeczytaj artykuł
364  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Skarżysko Kościelne ...
2021-04-12 1035 Czytano:1302 razy » Przeczytaj artykuł
365  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów


...
2021-04-08 0800 Czytano:1322 razy » Przeczytaj artykuł
366  OBWIESZCZENIE - Wniosek o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Skarżysko Kościelne 2021.03.30.

In.I.6220.2.2021

...
2021-03-30 1120 Czytano:1227 razy » Przeczytaj artykuł
367  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów

...
2021-03-30 0940 Czytano:1257 razy » Przeczytaj artykuł
368  Obwieszczenie - wszczęcie postepowania o wydanie decyzji środowiskowej
Skarżysko Kościelne 2021.03.26.
In.I.6220.2.2021


OBWI...
2021-03-26 1449 Czytano:1305 razy » Przeczytaj artykuł
369  OBWIESZCZENIE - zebranie dowodów i materiałów


...
2021-03-25 0918 Czytano:1327 razy » Przeczytaj artykuł
370  OBWIESZCZENIE


...
2021-03-22 1309 Czytano:1330 razy » Przeczytaj artykuł
371  OBWIESZCZENIE

...
2021-03-22 1307 Czytano:1821 razy » Przeczytaj artykuł
372  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-03-22 1002 Czytano:1273 razy » Przeczytaj artykuł
373  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2021-03-19 1030 Czytano:1429 razy » Przeczytaj artykuł
374  Obwieszczenie o zmianoe decyzji ZRID dotyczącej budowy obwodnicy m. Wąchock
Załącznik do pobrania...
2021-03-16 1039 Czytano:1344 razy » Przeczytaj artykuł
375  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-03-15 1027 Czytano:1347 razy » Przeczytaj artykuł
376  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2021-03-11 1011 Czytano:1489 razy » Przeczytaj artykuł
377  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.03.05.
In.I.6730.12.2021


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2021-03-05 0935 Czytano:1386 razy » Przeczytaj artykuł
378  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-03-01 1538 Czytano:1448 razy » Przeczytaj artykuł
379  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-02-24 1215 Czytano:1415 razy » Przeczytaj artykuł
380  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2021-02-24 1213 Czytano:1443 razy » Przeczytaj artykuł
381  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2021-02-19 1104 Czytano:1344 razy » Przeczytaj artykuł
382  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.02.18.
In.I.6730.10.2021


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2021-02-18 1342 Czytano:1414 razy » Przeczytaj artykuł
383  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.02.16.
In.I.6730.8.2021


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2021-02-16 1450 Czytano:1419 razy » Przeczytaj artykuł
384  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.02.15.
In.I.6730.6.2021OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2021-02-15 1123 Czytano:1469 razy » Przeczytaj artykuł
385  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2021.02.15.
In.I.6730.7.2021
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5...
2021-02-15 1115 Czytano:1366 razy » Przeczytaj artykuł
386  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ...
2021-02-15 0841 Czytano:1388 razy » Przeczytaj artykuł
387  Ogłoszenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach
Ogłoszenie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach...
2021-02-03 0844 Czytano:1494 razy » Przeczytaj artykuł
388  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 08 lutego 2021 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2021-02-01 1507 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
389  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Skarżysko Kościelne 2021.02.01.

In.I.6220.1.2021

...
2021-02-01 1414 Czytano:1352 razy » Przeczytaj artykuł
390  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zebranie dowodów i materiałów w sprawie wydania


...
2021-01-26 1430 Czytano:1491 razy » Przeczytaj artykuł
391  Wszczęcie postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2021.01.25.
In.I.6220.1.2021...
2021-01-25 1421 Czytano:1563 razy » Przeczytaj artykuł
392  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego dotyczące możliwości przyłączenia się do prowadzonego prz...
2021-01-07 0749 Czytano:1481 razy » Przeczytaj artykuł
393  Decyzja Starosty Skarżyskiego
Decyzja Starosty Skarżyskiego...
2021-01-05 1457 Czytano:1476 razy » Przeczytaj artykuł
394  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - uzgodnienia

...
2020-12-31 1049 Czytano:1484 razy » Przeczytaj artykuł
395  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2020.12.23.
In.I.6730.42.2020


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2020-12-23 0859 Czytano:1691 razy » Przeczytaj artykuł
396  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-12-16 1059 Czytano:1424 razy » Przeczytaj artykuł
397  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-12-15 0837 Czytano:1429 razy » Przeczytaj artykuł
398  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-11-25 1151 Czytano:1438 razy » Przeczytaj artykuł
399  Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Radomiu
załącznik do pobrania...
2020-11-18 0902 Czytano:1562 razy » Przeczytaj artykuł
400  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-11-18 0742 Czytano:1568 razy » Przeczytaj artykuł
401  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 06 listopada 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-11-02 1333 Czytano:1458 razy » Przeczytaj artykuł
402  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-10-28 0749 Czytano:1536 razy » Przeczytaj artykuł
403  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-10-28 0747 Czytano:1520 razy » Przeczytaj artykuł
404  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 21 września 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-09-14 1037 Czytano:1513 razy » Przeczytaj artykuł
405  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-09-14 0853 Czytano:1537 razy » Przeczytaj artykuł
406  Obwieszczenie pozwolenie wodnoprawne - rów odwadniający Majków
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie w sprawie pozwolenia wodnoprawneg...
2020-09-09 0754 Czytano:1584 razy » Przeczytaj artykuł
407  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-08-13 1502 Czytano:1828 razy » Przeczytaj artykuł
408  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej...
2020-07-21 0848 Czytano:2137 razy » Przeczytaj artykuł
409  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 lipca 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-07-20 1247 Czytano:1955 razy » Przeczytaj artykuł
410  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy...
2020-07-06 1423 Czytano:1762 razy » Przeczytaj artykuł
411  Ogłoszenie o pierszym przetaru ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 460/1 w miejscowości Majków...
2020-07-01 0831 Czytano:1986 razy » Przeczytaj artykuł
412  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-06-17 1015 Czytano:1701 razy » Przeczytaj artykuł
413  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-06-17 0957 Czytano:1683 razy » Przeczytaj artykuł
414  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-06-15 1212 Czytano:1564 razy » Przeczytaj artykuł
415  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 2001 w Skarżysku Kościelnym...
2020-06-01 1441 Czytano:1982 razy » Przeczytaj artykuł
416  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - działka nr 3859/3 w Skarżysku Kościeln...
2020-06-01 1431 Czytano:1782 razy » Przeczytaj artykuł
417  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2019 rok
Raport podaje się w postaci załącznika....
2020-05-28 0932 Czytano:1786 razy » Przeczytaj artykuł
418  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 26 maja 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-05-21 1217 Czytano:2089 razy » Przeczytaj artykuł
419  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-05-11 1058 Czytano:1732 razy » Przeczytaj artykuł
420  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-05-07 1505 Czytano:1787 razy » Przeczytaj artykuł
421  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-05-05 0913 Czytano:1669 razy » Przeczytaj artykuł
422  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2020-05-05 0911 Czytano:1680 razy » Przeczytaj artykuł
423  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego...
2020-04-30 1323 Czytano:1866 razy » Przeczytaj artykuł
424  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-04-24 1105 Czytano:1659 razy » Przeczytaj artykuł
425  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy...
2020-04-20 1524 Czytano:1775 razy » Przeczytaj artykuł
426  KOMUNIKAT dotyczący planów miejscowych i obszarów rewitalizacji
KOMUNIKAT

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje, że gmina Skarżysko Kościelne nie posia...
2020-04-16 1456 Czytano:2009 razy » Przeczytaj artykuł
427  Obwieszczenie - Wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2020.04.14

In.I.6730.5.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie a...
2020-04-14 1009 Czytano:1875 razy » Przeczytaj artykuł
428  OBWIESZCZENIE - Decyzja o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Skarżysko Kościelne 2020.03.27.
In.I.6220.1.2019

...
2020-03-27 0850 Czytano:2000 razy » Przeczytaj artykuł
429  Odwołanie przetargów na zbycie nieruchomości
Odwołanie przetargów na zbycie nieruchomości...
2020-03-26 1040 Czytano:1959 razy » Przeczytaj artykuł
430  Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019 do pobrania w formie z...
2020-03-23 0937 Czytano:1803 razy » Przeczytaj artykuł
431  OBWIESZCZENIE - Zebranie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2020-03-18 0754 Czytano:1784 razy » Przeczytaj artykuł
432  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Skarżysko Kościelne 2020.03.05

In.I.6220.1.2019

OBWIESZCZENI...
2020-03-05 1118 Czytano:2069 razy » Przeczytaj artykuł
433  OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2020-02-21 1312 Czytano:1879 razy » Przeczytaj artykuł
434  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 21 lutego 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-02-19 0955 Czytano:1778 razy » Przeczytaj artykuł
435  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym...
2020-02-18 1223 Czytano:2110 razy » Przeczytaj artykuł
436  Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym ...
2020-02-18 1221 Czytano:1932 razy » Przeczytaj artykuł
437  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - lokal użytkowy
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu - lokal użytkowy...
2020-02-13 1338 Czytano:1884 razy » Przeczytaj artykuł
438  OBWISZCZENIE - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2020.02.12.
In.I.6730.5.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust...
2020-02-12 1242 Czytano:1902 razy » Przeczytaj artykuł
439  OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2020-02-04 0817 Czytano:1830 razy » Przeczytaj artykuł
440  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2020-01-21 1032 Czytano:1677 razy » Przeczytaj artykuł
441  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2020.01.14.

In.I.6220.1.2019
...
2020-01-14 1108 Czytano:1931 razy » Przeczytaj artykuł
442  OBWIESZCZENIE zebranie materiałów rów odwadniający Majków

...
2020-01-09 1017 Czytano:1843 razy » Przeczytaj artykuł
443  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skarżysko Kościelne 2020.01.03.
In.I.6220.1.2019

...
2020-01-03 1501 Czytano:2233 razy » Przeczytaj artykuł
444  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2019-12-31 0935 Czytano:1864 razy » Przeczytaj artykuł
445  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-12-16 1055 Czytano:1833 razy » Przeczytaj artykuł
446  Obwieszczenie dot. zawiadomienia o możliwości zapoznania się z dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Skarzyskie PLH260011
załącznik do pobrania...
2019-12-16 0933 Czytano:1985 razy » Przeczytaj artykuł
447  OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2019-12-12 0847 Czytano:2110 razy » Przeczytaj artykuł
448  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-12-06 0923 Czytano:1960 razy » Przeczytaj artykuł
449  Obwieszczenie - zebrane dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2019-12-04 0945 Czytano:1929 razy » Przeczytaj artykuł
450  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2019.12.04.
In.I.6730.48.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. ...
2019-12-04 0942 Czytano:1915 razy » Przeczytaj artykuł
451  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
w załączeniu...
2019-12-02 1101 Czytano:2066 razy » Przeczytaj artykuł
452  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w załączeniu...
2019-12-02 1058 Czytano:2024 razy » Przeczytaj artykuł
453  OBWIESZCZENIE - w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2019-11-15 1052 Czytano:1982 razy » Przeczytaj artykuł
454  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada 2019 r.
Ogłoszenie o planowanej sesji Rady Gminy podaje się w postaci załącznika....
2019-11-12 1003 Czytano:1990 razy » Przeczytaj artykuł
455  OBWIESZCZENIE - umorzenie postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2019.11.05.
In.I.6730.44.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. ...
2019-11-05 1501 Czytano:1867 razy » Przeczytaj artykuł
456  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Skarżysko Kościelne 2019.10.30.
In.I.6730.41.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust...
2019-10-30 1506 Czytano:1921 razy » Przeczytaj artykuł
457  Obwieszczenie - uproszczony plan urządzania lasu
załącznik do pobrania...
2019-10-28 1237 Czytano:1837 razy » Przeczytaj artykuł
458  OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania

Skarżysko Kościelne 2019.10.24.
In.I.6730.44.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. ...
2019-10-24 1419 Czytano:1937 razy » Przeczytaj artykuł
459  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-10-22 0838 Czytano:1971 razy » Przeczytaj artykuł
460  OBWIESZCZENIE PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA OBWODY ŁOWIECKIE
ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA...
2019-10-22 0741 Czytano:2017 razy » Przeczytaj artykuł
461  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2019-10-17 0731 Czytano:1964 razy » Przeczytaj artykuł
462  Protokół nr 1/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirów nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę wewnętrzną
Protokół nr 1/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirów nieruchomości gruntowej zaję...
2019-10-07 1449 Czytano:1992 razy » Przeczytaj artykuł
463  Protokół nr 9/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
Protokół nr 9/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zaj�...
2019-10-07 1445 Czytano:1913 razy » Przeczytaj artykuł
464  Protokół nr 8/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
Protokół nr 8/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zaj�...
2019-10-07 1403 Czytano:2010 razy » Przeczytaj artykuł
465  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-09-24 0914 Czytano:2035 razy » Przeczytaj artykuł
466  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-09-24 0909 Czytano:1957 razy » Przeczytaj artykuł
467  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-09-24 0907 Czytano:1991 razy » Przeczytaj artykuł
468  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 września 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-09-17 1245 Czytano:2195 razy » Przeczytaj artykuł
469  OBWIESZCZENIE - wydanIe decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2019-09-02 1310 Czytano:1439 razy » Przeczytaj artykuł
470  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2019-08-29 1452 Czytano:2041 razy » Przeczytaj artykuł
471  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego...
2019-08-29 1450 Czytano:1658 razy » Przeczytaj artykuł
472  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 sierpnia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-08-08 1410 Czytano:1846 razy » Przeczytaj artykuł
473  OBWIESZCZENIE - zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2019-08-08 0831 Czytano:2044 razy » Przeczytaj artykuł
474  OBWIESZCZENIE- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2019-07-30 0817 Czytano:1665 razy » Przeczytaj artykuł
475  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne ...
2019-07-24 1141 Czytano:1842 razy » Przeczytaj artykuł
476  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 24 lipca 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-07-17 1124 Czytano:2170 razy » Przeczytaj artykuł
477  OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2019-07-11 0918 Czytano:2124 razy » Przeczytaj artykuł
478  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 11 lipca 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-07-09 1332 Czytano:1991 razy » Przeczytaj artykuł
479  OBWIESZCZENIE - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


...
2019-07-05 0810 Czytano:1626 razy » Przeczytaj artykuł
480  Obwieszczenie

Skarżysko Kościelne 2019.07.03.
In.I.6730.31.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. ...
2019-07-03 1355 Czytano:1675 razy » Przeczytaj artykuł
481  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonych do dzierżawy w 2019 r.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczo...
2019-07-01 0951 Czytano:1904 razy » Przeczytaj artykuł
482  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2019-07-01 0942 Czytano:1359 razy » Przeczytaj artykuł
483  OBWIESZCZENIE

...
2019-06-28 1228 Czytano:1976 razy » Przeczytaj artykuł
484  Protokół nr 7/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
Protokół nr 7/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zaj�...
2019-06-21 1053 Czytano:1965 razy » Przeczytaj artykuł
485  Protokół nr 6/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wewnętrzne
Protokół nr 6/2019 w sprawie przejęcia na własność Gminy Mirzec nieruchomości gruntowych zaj�...
2019-06-21 1051 Czytano:2054 razy » Przeczytaj artykuł
486  Obwieszczenie

...
2019-06-07 1226 Czytano:1848 razy » Przeczytaj artykuł
487  OBWIESZCZENIE uzgodnienia

...
2019-06-04 1317 Czytano:1617 razy » Przeczytaj artykuł
488  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2019.05.30.
In.I.6730.26.2019


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2019-05-30 0844 Czytano:1975 razy » Przeczytaj artykuł
489  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 czerwca 2019 r.
Treść ogłoszenia podaje się w postaci załącznika....
2019-05-29 1503 Czytano:1480 razy » Przeczytaj artykuł
490  Raport o stanie Gminy Skarżysko Kościelne za 2018 rok.
Raport o stanie Gminy podaje się w postaci załącznika....
2019-05-29 1327 Czytano:2036 razy » Przeczytaj artykuł
491  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2019.05.23.
In.I.6730.23.2019


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2019-05-23 0819 Czytano:1849 razy » Przeczytaj artykuł
492  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-05-08 0904 Czytano:1578 razy » Przeczytaj artykuł
493  Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)
Decyzja Starosty Skarżyskiego o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)...
2019-05-08 0855 Czytano:1980 razy » Przeczytaj artykuł
494  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-04-24 1308 Czytano:1758 razy » Przeczytaj artykuł
495  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego ...
2019-04-15 1105 Czytano:2353 razy » Przeczytaj artykuł
496  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-03-21 1028 Czytano:1316 razy » Przeczytaj artykuł
497  Informacja o jakości wody
Informacja MPWIK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ...
2019-03-15 0851 Czytano:1853 razy » Przeczytaj artykuł
498  OBWIESZCZENIE Starosty Skarżyskiego
OBWIESZCZENIE Starosty Skarżyskiego dotyczące ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów poło�...
2019-03-04 1505 Czytano:1791 razy » Przeczytaj artykuł
499  OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w o...
2019-03-04 1453 Czytano:1962 razy » Przeczytaj artykuł
500  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2019-03-04 0857 Czytano:1773 razy » Przeczytaj artykuł
501  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Skarżysko Kościelne 2019.02.13.
In.I.6220.1.2018...
2019-02-13 1220 Czytano:2148 razy » Przeczytaj artykuł
502  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-02-05 1351 Czytano:1799 razy » Przeczytaj artykuł
503  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2019 r.
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2019-01-18 0946 Czytano:1702 razy » Przeczytaj artykuł
504  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne ...
2019-01-15 1202 Czytano:2050 razy » Przeczytaj artykuł
505  OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej sta...
2019-01-14 0851 Czytano:1825 razy » Przeczytaj artykuł
506  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
załącznik do pobrania...
2019-01-11 1322 Czytano:2233 razy » Przeczytaj artykuł
507  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2019 r.
Treść podaje się w załączeniu....
2019-01-07 1524 Czytano:1888 razy » Przeczytaj artykuł
508  OBWIESZCZENIE


...
2018-12-21 0825 Czytano:1886 razy » Przeczytaj artykuł
509  Obwieszczenie
Treść obwieszczenia podaje się w załączniku...
2018-12-19 1311 Czytano:2278 razy » Przeczytaj artykuł
510  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2018 r.
Treść ogłoszenia podaje się w załączniku....
2018-12-14 1444 Czytano:2275 razy » Przeczytaj artykuł
511  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - decyzje dot. nabycia praw do gruntów
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. wydania decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa...
2018-12-12 1310 Czytano:1791 razy » Przeczytaj artykuł
512  Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - zamiar nabycia z mocy prawa nieruchomości
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o zamiarze nabycia przez Skarb Państwa...
2018-12-12 1300 Czytano:1831 razy » Przeczytaj artykuł
513  OBWIESZCZENIE

...
2018-11-26 1018 Czytano:2048 razy » Przeczytaj artykuł
514  OGŁOSZENIE
Załącznik do pobrania....
2018-11-22 1019 Czytano:1950 razy » Przeczytaj artykuł
515  OGŁOSZENIE
Załącznik do pobrania....
2018-11-22 1016 Czytano:1833 razy » Przeczytaj artykuł
516  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
Ogłoszenie o I Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne kadencji 2018 - 2023....
2018-11-16 1338 Czytano:1782 razy » Przeczytaj artykuł
517  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2018.11.14.
In.I.6730.33.2018


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2018-11-14 1358 Czytano:1537 razy » Przeczytaj artykuł
518  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2018-10-23 1310 Czytano:1905 razy » Przeczytaj artykuł
519  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ...
2018-10-15 0842 Czytano:2138 razy » Przeczytaj artykuł
520  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2018-10-01 0852 Czytano:2215 razy » Przeczytaj artykuł
521   Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2018 r.
Treść ogłoszenia podaje się w postaci załącznika....
2018-09-21 1235 Czytano:2106 razy » Przeczytaj artykuł
522  Obwieszczenie o wydaniu decyzji Budowy sieci elektroenergetycznej podziemnej
Skarżysko Kościelne 2018.09.05.
In.I.6730.22.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art...
2018-09-06 1252 Czytano:1690 razy » Przeczytaj artykuł
523  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 06 września 2018 r.
Treść ogłoszenia zamieszcza się w postaci załącznika....
2018-08-29 1452 Czytano:2284 razy » Przeczytaj artykuł
524  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
INFORMACJA Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczone...
2018-08-27 0904 Czytano:1908 razy » Przeczytaj artykuł
525  Obwieszczenie-inwestycja celu publicznego PKP
...
2018-08-14 1335 Czytano:2028 razy » Przeczytaj artykuł
526  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 08 sierpnia 2018 r.
Treść ogłoszenia podaje się w załączniku....
2018-08-03 1326 Czytano:1885 razy » Przeczytaj artykuł
527  Informacja Starosty Skarżyskiego
Informacja do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji....
2018-08-01 1441 Czytano:1770 razy » Przeczytaj artykuł
528  Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
INFORMACJA
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne


o wywieszeniu na okres 21 dni wykazu nieruchomo�...
2018-07-23 0801 Czytano:2647 razy » Przeczytaj artykuł
529  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 20...
2018-07-20 0919 Czytano:2191 razy » Przeczytaj artykuł
530  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

...
2018-07-16 1506 Czytano:1782 razy » Przeczytaj artykuł
531  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - Budowa sieci elektroenergetycznej podziemnej SN
Skarżysko Kościelne 2018.07.06.
In.I.6730.22.2018


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust...
2018-07-06 1051 Czytano:2145 razy » Przeczytaj artykuł
532  ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Zarządzenie nr 53/2018 do pobrania w formie załącznika....
2018-06-29 0839 Czytano:2096 razy » Przeczytaj artykuł
533  Obwieszczenie

...
2018-06-26 1258 Czytano:1695 razy » Przeczytaj artykuł
534  KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
Ogłoszenie do pobrania w formie załącznika....
2018-06-14 1325 Czytano:2048 razy » Przeczytaj artykuł
535  OBWIESZCZENIE

...
2018-05-30 0849 Czytano:1686 razy » Przeczytaj artykuł
536  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2018.05.22.
In.I.6730.18.2018OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5...
2018-05-22 1258 Czytano:2192 razy » Przeczytaj artykuł
537  Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 07 marca 2018 r.
Ogłoszenie do pobrania w formie załącznika...
2018-02-28 1228 Czytano:1929 razy » Przeczytaj artykuł
538  Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
Skarżysko Kościelne 2018.02.22.

In.I.6730.51.2017


OBWIESZCZENIE


Na podst...
2018-02-22 0831 Czytano:1606 razy » Przeczytaj artykuł
539  Obwieszczenie o zebraniu dowodów ul. Wąska budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej
...
2018-01-31 0815 Czytano:2113 razy » Przeczytaj artykuł
540  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
...
2018-01-16 0934 Czytano:2480 razy » Przeczytaj artykuł
541  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2018.01.09.
In.I.6730.47.2017OBWIESZCZENIE


Na podstaw...
2018-01-09 1209 Czytano:2329 razy » Przeczytaj artykuł
542  Obwieszczenie - uzgodnienia Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN, przy ulicy Wąskiej
Skarżysko Kościelne 2018.01.03.
In.I.6730.51.2017 OBWIESZ...
2018-01-03 1422 Czytano:1881 razy » Przeczytaj artykuł
543  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej ul. Wąska
Skarżysko Kościelne 2017.12.22.
In.I.6730.51.2017 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w ...
2017-12-22 1107 Czytano:2465 razy » Przeczytaj artykuł
544  Obwieszczenie - wydanie decyzji budowa linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego przy ulicy Olszynki
Skarżysko Kościelne 2017.12.12.

In.I.6730.42.2017


OBWIESZCZENIE


Na podstawie...
2017-12-12 1311 Czytano:1991 razy » Przeczytaj artykuł
545  Obwieszczenie - zebranie dowodów przedszkole samorządowe
...
2017-12-11 1245 Czytano:1805 razy » Przeczytaj artykuł
546  Obwieszczenie Wojewody - wnioski PKP SA
Obwieszczenie do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji.
...
2017-11-27 0851 Czytano:2372 razy » Przeczytaj artykuł
547  OBWIESZCZENIE

...
2017-11-21 1432 Czytano:2720 razy » Przeczytaj artykuł
548  Obwieszczenie o zebraniu dowodów oświetlenie ul. Olszynki

...
2017-11-15 1402 Czytano:2096 razy » Przeczytaj artykuł
549  Projekt zagospodarowania terenu ul. Pleśniówka
Do pobrania w formie załącznika...
2017-11-10 1332 Czytano:2601 razy » Przeczytaj artykuł
550  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2017.11.09.
In.I.6730.47.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. ...
2017-11-09 1346 Czytano:2046 razy » Przeczytaj artykuł
551  Obwieszczenie uzgodnienia Budowa linii napowietrznej nn oświetlenia drogowego przy ulicy Olszynki

...
2017-10-23 1555 Czytano:2327 razy » Przeczytaj artykuł
552  Obwieszczenie - Budowa oświetlenia przy ulicy Olszynki w Skarżysku Kościelnym
Skarżysko Kościelne 2017.10.13. In.I.6730.42.2017
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 w...
2017-10-13 1109 Czytano:2252 razy » Przeczytaj artykuł
553  OBWIESZCZENIE
...
2017-09-11 1301 Czytano:2661 razy » Przeczytaj artykuł
554  OBWIESZCZENIE
...
2017-09-11 1301 Czytano:1870 razy » Przeczytaj artykuł
555  OBWIESZCZENIE
Załącznik do pobrania....
2017-08-16 1345 Czytano:2650 razy » Przeczytaj artykuł
556  OBWIESZCZENIE
Załącznik do pobrania....
2017-08-14 1241 Czytano:1976 razy » Przeczytaj artykuł
557  Obwieszczenie Wojewody
Obwieszczenie do pobrania w formie załącznika do niniejszej wiadomości...
2017-07-24 1016 Czytano:2694 razy » Przeczytaj artykuł
558  OBWIESZCZENIE - umorzenie postępowania
Załącznik do pobrania....
2017-07-17 0821 Czytano:2406 razy » Przeczytaj artykuł
559  OGŁOSZENIE

Załącznik do pobrania....
2017-07-03 1218 Czytano:2822 razy » Przeczytaj artykuł
560  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 20...
2017-06-20 1450 Czytano:2697 razy » Przeczytaj artykuł
561  OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 20...
2017-06-20 1445 Czytano:2281 razy » Przeczytaj artykuł
562  Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej
Skarżysko Kościelne 2017.06.16.
In.I.6220.3.2017


OBWIE...
2017-06-16 1434 Czytano:2269 razy » Przeczytaj artykuł
563  Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra
Skarżysko Kościelne 2017.06.16.
In.I.6220.3.2017


OBWIE...
2017-06-16 1432 Czytano:1819 razy » Przeczytaj artykuł
564  OGŁOSZENIE - Odnawialne Źródła Energii
OGŁOSZENIE - Podpisywanie umów na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie montażu instalacj...
2017-06-09 0942 Czytano:2367 razy » Przeczytaj artykuł
565  OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do wglądu projektu opracowania pt. „Program ochrony środowiska Gminy Skarżysko Kościelne”
Załącznik do pobrania....
2017-06-01 0933 Czytano:1875 razy » Przeczytaj artykuł
566  Obwieszczenie - zebranie dowodów - Rozbudowa linii napowietrznej nN z doświetleniem odcinka drogi gminnej przy ulicy Świętej Anny
Skarżysko Kościelne 2017.05.29.
In.I.6730.14.2017

...
2017-05-29 1010 Czytano:2132 razy » Przeczytaj artykuł
567  Obwieszczenie o zebraniu dowodów budowa linii NN ul. Polna
...
2017-05-29 1007 Czytano:2083 razy » Przeczytaj artykuł
568  OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP SA praw nieruchomości
Obwieszczenie do pobrania w formie załącznika...
2017-05-24 0940 Czytano:2171 razy » Przeczytaj artykuł
569  OBWIESZCZENIE - postanowienie i zebranie dowodów
Skarżysko Kościelne 2017.05.22

In.I.6220.3.2017


OBWIESZCZE...
2017-05-22 1553 Czytano:1869 razy » Przeczytaj artykuł
570  Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Treść informacji do pobrania w formie załącznika...
2017-05-19 0822 Czytano:2290 razy » Przeczytaj artykuł
571  OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o ś...
2017-05-17 1312 Czytano:2161 razy » Przeczytaj artykuł
572  Obwieszczenie - Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42
OBWIESZCZENIE (do pobrania w formie załącznika)
w sprawie

zawiadomienia o przystąpieniu do po...
2017-05-17 1027 Czytano:2632 razy » Przeczytaj artykuł
573  Obwieszczenie - zmiana decyzji lokalizacyjnej ul. Słoneczna
Skarżysko Kościelne 2017.05.04.
In.I.6730.23.2014

OBWIESZCZENIE

Na pods...
2017-05-04 1449 Czytano:2521 razy » Przeczytaj artykuł
574  ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
W 2016 ROKU /d...
2017-05-02 1413 Czytano:2212 razy » Przeczytaj artykuł
575  OBWIESZCZENIE o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji
Skarżysko Kościelne 2017.04.28
In.I.6730.14.2017
...
2017-04-28 1348 Czytano:2206 razy » Przeczytaj artykuł
576  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2017.04.19.
In.I.6730.14.2017OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 5...
2017-04-19 1429 Czytano:2323 razy » Przeczytaj artykuł
577  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2017.04.19.
In.I.6730.15.2017OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2017-04-19 1424 Czytano:1996 razy » Przeczytaj artykuł
578  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2017.04.11

In.I.6730.23.2014


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 us...
2017-04-11 1241 Czytano:2542 razy » Przeczytaj artykuł
579  Informacja Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji skan pisma p.o. Prezesa Krajowego Zarząd...
2017-03-23 0905 Czytano:1776 razy » Przeczytaj artykuł
580  NABÓR na wolne stanowisko urzednicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym - księgowa
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
ogłasza nabór na stanowi...
2017-03-10 0837 Czytano:2775 razy » Przeczytaj artykuł
581  NABÓR na wolne stanowisko urzednicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym - główna księgowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
ogłasza nabór na stano...
2017-03-10 0835 Czytano:2401 razy » Przeczytaj artykuł
582  Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej budowy kanalizacji w ul. Młyńskiej
Do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji...
2017-03-07 0726 Czytano:2146 razy » Przeczytaj artykuł
583  Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 2017.02.28.
In.I.6730.31.2016


OBWIESZCZENIE


Na podstawie...
2017-02-28 1013 Czytano:2628 razy » Przeczytaj artykuł
584  OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust.1, art.74 ust.3 pkt.1, art...
2017-02-14 1255 Czytano:2430 razy » Przeczytaj artykuł
585  OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania...
2017-02-13 1309 Czytano:2127 razy » Przeczytaj artykuł
586  Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w m. Parszów gm. Wąchock i Majków gm. Skarżysko Kościelne
Załącznik do pobrania...
2017-02-08 1507 Czytano:2507 razy » Przeczytaj artykuł
587  Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie - Budowa linii napowietrznej średniego napięcia

...
2017-02-06 1223 Czytano:2346 razy » Przeczytaj artykuł
588  Obwieszczenie - uzgodnienie projektu decyzji budowa linii energetycznej napowietrznej
Skarżysko Kościelne 2017.01.11.
In.I.6730.31.2016
...
2017-01-11 1504 Czytano:2577 razy » Przeczytaj artykuł
589  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock
...
2017-01-02 1230 Czytano:2818 razy » Przeczytaj artykuł
590  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania d.l.i.c.p. Budowa linii napowietrznej średniego napięcia
Skarżysko Kościelne 2016.12.30.
In.I.6730.31.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. ...
2016-12-30 1314 Czytano:2173 razy » Przeczytaj artykuł
591  Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ul. Spacerowa
Treść obwieszczenia do pobrania w formie załącznika do niniejszej informacji...
2016-12-14 0902 Czytano:2284 razy » Przeczytaj artykuł
592  OBWIESZCZENIE
...
2016-11-08 0913 Czytano:2679 razy » Przeczytaj artykuł
593  Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
Skarżysko Kościelne 2016.11...
2016-11-04 0830 Czytano:2471 razy » Przeczytaj artykuł
594  Obwieszczenie
Obwieszczenie...
2016-10-26 0930 Czytano:2386 razy » Przeczytaj artykuł
595  Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Budowa ulicy Dworskiej w Skarżysku Kościelnym
Skarżysko Kościelne 2016.10.10.
In.I.6730.23.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art....
2016-10-10 1102 Czytano:2921 razy » Przeczytaj artykuł
596  Obwieszczenie - ul. Dworska zebranie materiałów
Skarżysko Kościelne 2...
2016-09-16 1044 Czytano:2484 razy » Przeczytaj artykuł
597  Kominikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z r...
2016-09-15 1506 Czytano:1952 razy » Przeczytaj artykuł
598  OBWIESZCZENIE

...
2016-08-24 0819 Czytano:3055 razy » Przeczytaj artykuł
599  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2016.08.12.
In.I.6730.23.2016


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ...
2016-08-12 0847 Czytano:2328 razy » Przeczytaj artykuł
600  Wstępny projekt podziału nieruchomości, położonej w gminie Skarżysko Kościelne


In. I. 6724.5.2016

Skarżysko Kościelne 2016.08.01.

...
2016-08-01 1448 Czytano:2703 razy » Przeczytaj artykuł
601  Informacja dla mieszkańców - zasady wydobywania kopalin
Informacja o zasadach wydobywania kopalin do pobrania w formie załącznika ( Skan pisma Okręgowego...
2016-07-11 1230 Czytano:2317 razy » Przeczytaj artykuł
602  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU

Urząd Gminy Skarżysko Ko�...
2016-06-27 1051 Czytano:2494 razy » Przeczytaj artykuł
603  Jakość wody w Gminie Skarżysko Kościelne
załącznik do pobrania...
2016-03-10 0822 Czytano:2323 razy » Przeczytaj artykuł
604  Informacja - ogłoszenie
Informacja w załączeniu do pobrania...
2016-01-25 1515 Czytano:2507 razy » Przeczytaj artykuł
605  Ogłoszenie o dniu wolnym
INFORMACJA O DNIU WOLNYMZgodnie z Zarządzeniem nr 24/2015 Wójta Gminy Skarżysko Kościeln...
2015-12-11 0928 Czytano:2453 razy » Przeczytaj artykuł
606  Obwieszczenie
...
2015-11-19 1504 Czytano:2889 razy » Przeczytaj artykuł
607  OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E

Gmina Skarżysko Kościelne informuje, że od dnia 03 listopada 2015r doty...
2015-10-30 1336 Czytano:2504 razy » Przeczytaj artykuł
608  Zawiadomienie o zebraniu dowodów
Skarżysko Kościelne 2015.10.23
In.I.6730.22.2015
...
2015-10-23 1333 Czytano:3105 razy » Przeczytaj artykuł
609  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2015.09.28.
In.I.6730.22.2015

...
2015-09-28 0835 Czytano:2941 razy » Przeczytaj artykuł
610  Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych informuję o zamiarze...
2015-09-21 1218 Czytano:2722 razy » Przeczytaj artykuł
611  Informacja Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
INFORMACJA
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przeznac...
2015-09-21 0748 Czytano:2636 razy » Przeczytaj artykuł
612  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2014.09.18
In.I.6730.22.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2015-09-18 1100 Czytano:2221 razy » Przeczytaj artykuł
613  Obwieszczenie - decyzja wodociąg Kierz Niedźwiedzi
Skarżysko Kościelne 201...
2015-09-04 1008 Czytano:2223 razy » Przeczytaj artykuł
614  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa wodociągu w miejscowości Kierz Niedźwiedzi
Skarżysko Kościelne 2015.08.26
In.I.6730.19.2015


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust....
2015-08-26 1437 Czytano:2552 razy » Przeczytaj artykuł
615  Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
Na podstawie § 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r poz. ...
2015-08-04 1356 Czytano:5649 razy » Przeczytaj artykuł
616  Ogłoszenie o sesji w dniu 23 lipca 2015r
Ogłoszenie podaje się w postaci załącznika....
2015-07-16 1408 Czytano:2502 razy » Przeczytaj artykuł
617  Ogłoszenie o sesji w dniu 26 czerwca 2015r
Ogłoszenie do pobrania w formie załącznika...
2015-06-12 1139 Czytano:2513 razy » Przeczytaj artykuł
618  INFORMACJE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KIELCACH
Treść Informacji Urzędu Statystycznego w Kielcach w załącznikach do pobrania....
2015-06-02 0940 Czytano:2781 razy » Przeczytaj artykuł
619  OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję
od 2016r – do 2019r...
2015-06-01 1355 Czytano:2991 razy » Przeczytaj artykuł
620  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Skarżysko Kościelne 201...
2015-05-20 1357 Czytano:2541 razy » Przeczytaj artykuł
621  KOMUNIKAT AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Treść Komunikatu Agencji Rynku Rolnego w załączniku do pobrania....
2015-05-18 1037 Czytano:2235 razy » Przeczytaj artykuł
622  Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inpektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Treść komunikatu w załączniku do pobrania....
2015-05-05 0921 Czytano:2219 razy » Przeczytaj artykuł
623  Obwieszczenie o zebraniu dowodów - Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 42 do przepompowni P1 w miejscowości Parszów, na działce o nr ewidencji gruntowej 375/3
...
2015-04-24 1512 Czytano:2291 razy » Przeczytaj artykuł
624  Bezpłatna zbiórka odpadów zawierających azbest
Ogłoszenie o bezpłatnym odbiorze ETERNITU


Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje mieszka...
2015-04-17 1317 Czytano:2897 razy » Przeczytaj artykuł
625  OBWIESZCZENIE

...
2015-03-27 1335 Czytano:2491 razy » Przeczytaj artykuł
626  OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E

W związku z realizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym ...
2015-03-25 1110 Czytano:2885 razy » Przeczytaj artykuł
627  Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - wydanie decyzji u.l.i.c.p. budowa zjazdu z drogi nr 42
Skarżysko Kościelne 2015.03.23.
In.I.6730.5.2015
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 w z...
2015-03-23 1534 Czytano:3194 razy » Przeczytaj artykuł
628  INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
Informacja do pobrania w formie załącznika....
2015-03-20 1450 Czytano:2606 razy » Przeczytaj artykuł
629  ZARZĄDZENIE NR 28/2015
Zarządzenie do pobrania w formie załącznika....
2015-03-20 1448 Czytano:2824 razy » Przeczytaj artykuł
630  ZARZĄDZENIE NR 25/2015
Zarządzenie Nr 25/2015 do pobrania w formie załącznika....
2015-03-11 1236 Czytano:2411 razy » Przeczytaj artykuł
631  OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Ogłoszenie do pobrania w formie załącznika....
2015-03-02 1448 Czytano:2701 razy » Przeczytaj artykuł
632  OGŁOSZENIE MPWiK - dofinansowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych
Załącznik do pobrania...
2015-02-12 1447 Czytano:2302 razy » Przeczytaj artykuł
633  Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Młyńska, ul. Staffa
Obwieszczenie w załączeniu...
2014-10-09 0819 Czytano:2593 razy » Przeczytaj artykuł
634  OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne

...
2014-09-25 1508 Czytano:3452 razy » Przeczytaj artykuł
635  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2014...
2014-08-18 1158 Czytano:2927 razy » Przeczytaj artykuł
636  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 201...
2014-08-05 0933 Czytano:3468 razy » Przeczytaj artykuł
637  OBWIESZCZENIE
Podaję do wiadomości publicznej, iż na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o...
2014-07-29 0746 Czytano:2719 razy » Przeczytaj artykuł
638  OBWIESZCZENIE

...
2014-07-24 1221 Czytano:2412 razy » Przeczytaj artykuł
639  OBWIESZCZENIE

...
2014-07-11 1141 Czytano:3138 razy » Przeczytaj artykuł
640  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 2014...
2014-07-11 1138 Czytano:2598 razy » Przeczytaj artykuł
641  OBWIESZCZENIE

...
2014-06-27 1428 Czytano:2381 razy » Przeczytaj artykuł
642  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kości...
2014-06-27 1424 Czytano:3284 razy » Przeczytaj artykuł
643  OBWIESZCZENIE

Skarżysko Kościelne 2014.06.20
In.I.6730.29.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 u...
2014-06-20 1238 Czytano:2661 razy » Przeczytaj artykuł
644  OBWIESZCZENIE

...
2014-06-13 0911 Czytano:2781 razy » Przeczytaj artykuł
645  OBWIESZCZENIE
Skarżysko Kościelne 201...