Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2020 r. - część II

2020-04-24 1357
Art. czytany: 2517 razy

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2020 r. - część II

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2020 r. - część II
- w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
do pobrania w formie załączników.