(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Statystyka odwiedzin
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2024 rok
A» Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2024 roku
A» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za II kwartał 2024 r.
A» obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
A» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pub.
7 najczęściej czytanych wiadomości:
Wiadomości:
1 Informacja dotyczy niepublikowanych protokołów i uchwał Rady Gminy
wyświetleń: 23135
2 Informacje niepublikowane przez Referat Organizacyjny
wyświetleń: 22881
3 Kontakt
wyświetleń: 20895
4 'Dzień Chłopaka'
wyświetleń: 20714
5 eSESJA
wyświetleń: 14927
6 Udzielanie informacji publicznej na wniosek
wyświetleń: 14877
7 Informacja o stanie mienia komunalnego
wyświetleń: 12917
Prawo miejscowe:
1 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
wyświetleń: 2013
2 powołania komisji do oceny zagród w konkursie 'Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku'
wyświetleń: 1986
3 w sprawie: zmian do Uchwały Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2008r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
wyświetleń: 1970
4 w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXVIII/208/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2010.
wyświetleń: 1926
5 przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu
wyświetleń: 1887
6 uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
wyświetleń: 1857
7 określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych (pomieszczeń), wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.
wyświetleń: 1809
Procedury:
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne


Godziny otwarcia:

Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:30 - 15:30
Liczba ludności na dzień 31.12.2023


Grzybowa Góra - 898

Kierz Niedźwiedzi - 717

Lipowe Pole Plebańskie - 405

Lipowe Pole Skarbowe - 250

Majków - 893

Michałów - 235

Skarżysko Kościelne - 2186

Świerczek - 248Dyżur Dzielnicowego


Godziny:

Czwartek
14:00 - 15:00UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


Nowe numery kont
bankowych:Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


PODATKI I OPŁATY:
- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
- zobowiązanie pieniężne,
- opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
- dzierżawy,
- najmy,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


- wadia i kaucje

Bank Spółdzielczy w Wąchocku
SKRZYNKA PODAWCZA

/6t1g1d1mtk/DZIENNIK USTAW


MONITOR POLSKI
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne