A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uwaga! Zagrożenie ASF!
» Plan zamówień publicznych
» Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
» Informacja dot. wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE Nr 126/2015

  z dnia 9 listopada 2015r.

  w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz § 1 i § 2 Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/53/2015 z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.


  Z a r z ą d z a m co następuje:


  § 1.

  Powołuje się Gminną Komisję Stypendialną dla Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 2.

  W skład komisji wchodzą:
  1. Mączyńska Monika - przedstawiciel Urzędu Gminy - przewodniczący
  Członkowie:
  2. Gula Agata - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  3. Wiatr Renata - pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
  4. Strzelec Małgorzata – przedstawiciel grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze
  5. Cedro Ewa - przedstawiciel grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu
  6. Mazur Danuta – przedstawiciel grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej w Majkowie
  7. Woźniak Jolanta – przedstawiciel grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim


  § 3.

  Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach ustalonych przez Wójta Gminy.

  § 4.

  Do zadań Komisji należy:
  - wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej,
  - rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym urzędu, na podstawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji materialnej uczniów. W tym celu Komisja z pomocą pracowników prowadzących obsługę biurową Komisji dokumentuje sytuację materialną uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu,
  - przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach ustalonych według zasad określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

  § 5.

  Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

  § 6.

  Obsługę biurową prac Komisji prowadzi pracownik Urzędu.

  § 7.

  Traci moc Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 kwietnia 2015r w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy ze zmianami.

  § 8.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2015-11-10 1425
  Data upublicznienia: 2015-11-10
  Art. czytany: 384 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne