A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
» ZARZĄDZENIE NR 12/2018
» ZARZĄDZENIE NR 11/2018
» ZARZĄDZENIE NR 10/2018
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2015

  z dnia 18 września 2015 r.

  w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.


  Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr IX/56/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Majkowie, w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.),

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną we wsi Majków, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Majków, gminy Skarżysko Kościelne, jako działka nr 510/2 o powierzchni 0,1100 ha.
  Nieruchomość stanowi własność Gminy Skarżysko Kościelne i nie jest obciążona hipotecznie.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr KI1R/00020853/2 przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.

  § 2

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący Załącznik Nr 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu, stanowiącą Załącznik Nr 2 podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Tygodniku Skarżyskim, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy.

  § 3

  Ustala się, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) – upływa z dniem 03 listopada 2015 r., tj. po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2015-09-22 1141
  Data upublicznienia: 2015-09-22
  Art. czytany: 293 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 70144 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 24064 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne