A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 103/2015

  z dnia 16 września 2015 r.

  w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.  Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 65/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Powołuje się Komisję Gminną do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, zwanej dalej „Komisją Gminną”, w składzie:
  1. Przewodnicząca: Joanna Jurczak – podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
  2. Członkowie:
  - Andrzej Skrzypczak – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy;
  - Piotr Piwowarczyk – Inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC;
  - Grzegorz Fijałkowski – przedstawiciel Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach;
  - Szymon Płusa – członek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

  W zależności od rozmiaru szkód Komisja Gminna może być powiększona do liczby osób niezbędnych do przeprowadzenia sprawnego i rzetelnego szacowania strat.

  § 2

  Zadaniem Komisji Gminnej jest:

  1. Szacowanie wielkości szkód w poszczególnych gospodarstwach domowych, rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych.
  2. Sporządzanie indywidualnych protokołów strat z uwzględnieniem utraconego plonu poszczególnych gatunków upraw.
  3. Sporządzanie zbiorczego protokołu strat powstałych w gospodarstwach domowych, rolnych działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy. Przekazanie protokołu zbiorczego wraz z kompletem protokołów indywidualnych wójtowi za potwierdzeniem odbioru, niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji. Następnie drugi
  egzemplarz protokołu zbiorczego należy przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach również niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji.
  § 3

  Komisja Gminna działa według procedury szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa świętokrzyskiego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

  § 4

  Traci moc Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2015-09-22 1132
  Data upublicznienia: 2015-09-22
  Art. czytany: 457 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne