A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Plan zamówień publicznych
» Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
» Informacja dot. wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
» Konkurs 'Pamiętnik Rolnika'
  • Władze
  • Rada Gminy
  • Protokoły z sesji Rady Gminy
  • Kadencja 2014-2018
  • Protokół nr 6/2015

    z dnia 23 lipca 2015r


    Porządek obrad przewiduje:

    1. Otwarcie obrad sesji.
    2. Stwierdzenie kworum.
    3. Przywitanie zaproszonych gości.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
    6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
    7. Wystąpienie zaproszonych gości.
    8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.

    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    9. Zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
    10. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Majkowie.
    11. Zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.
    12. Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028.
    13. Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych – działek, bez budynków i budowli, do spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Cicha 8.
    14. Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego (aportu) do spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Cicha 8.
    15. Podwyższenia kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
    16. Powołania doraźną Komisję Statutową Rady Gminy Skarżysko Kościelne.

    17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
    18. Wolne wnioski i zapytania.
    19. Zakończenie obrad sesji.


    Data wprowadzenia: 2015-09-16 0757
    Data upublicznienia: 2015-09-16
    Art. czytany: 474 razy

    » Protokół nr 6/2015 - rozmiar: 139776 bajtów
    Typ pliku: application/msword
    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej

    Urząd Gminy
    Skarżysko Kościelne


    Godziny otwarcia:

    Poniedziałek
    8:00 - 16:00
    Wtorek - Piątek
    7:30 - 15:30




    Liczba ludności na dzień 31.12.2016


    Grzybowa Góra - 985

    Kierz Niedźwiedzi - 774

    Lipowe Pole Plebańskie - 437

    Lipowe Pole Skarbowe - 279

    Majków - 915

    Michałów - 276

    Skarżysko Kościelne - 2322

    Świerczek - 281



    Dyżur Dzielnicowego


    Godziny:

    Czwartek
    15:00 - 16:00



    UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


    Nowe numery kont
    bankowych:



    Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

    - subwencje, dotacje, dofinansowania,
    - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - dochody z Urzędów Skarbowych,
    - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


    Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


    PODATKI I OPŁATY:
    - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
    - zobowiązanie pieniężne,
    - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
    - dzierżawy,
    - najmy,
    - zajęcie pasa drogowego,
    - udostępnienie danych osobowych,
    - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


    Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


    - wadia i kaucje

    Bank Spółdzielczy w Wąchocku




    SKRZYNKA PODAWCZA



    DZIENNIK USTAW


    MONITOR POLSKI
    Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
    ul. Kościelna 2a
    26-115 Skarżysko Kościelne