A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR IX/55/2015

  z dnia 23 lipca 2015 r.

  w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, art.162 § 9 ustawy z dnia
  27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 427 ze zmianami);

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1. 1.Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2016r do 2019 r. w trybie art.162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych:

  1) Agata Rafalska
  (imię, imiona kandydata)

  2) Edyta, Ewa Niziołek
  (imię, imiona kandydata)

  3) Marcin, Andrzej Dwojak
  (imię, imiona kandydata)

  4) Henryk Adamiec
  (imię, imiona kandydata)

  5) Edyta, Maria Wito
  (imię, imiona kandydata)

  2.Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne do przesłania, łącznie z uchwałą danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust.1:
  1) Imię (imiona) i nazwisko;
  2) nazwisko poprzednio używane;
  3) imiona rodziców;
  4) data i miejsce urodzenia;
  5) miejsce zamieszkania;
  6) miejsce pobytu jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania;
  7) nr PESEL

  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie


  Zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Rady gmin zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
  Niniejszą uchwałą rada postanowiła wystąpić o wydanie stosownych opinii.  Data wprowadzenia: 2015-07-28 1131
  Data upublicznienia: 2015-07-28
  Art. czytany: 690 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne