A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2015

  z dnia 20 lipca 2015r.

  w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Lipowe Pole Skarbowe.


  Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz § 15 ust.1 pkt.1 Statutu Sołectwa Lipowe Pole Skarbowego uchwalonego przez Radę Gminy Skarżysko Kościelne Uchwałą Nr XV/155/12 z dnia 30 października 2012r.;

  zarządzam co następuje:

  § 1

  1. Zwołuję Zebranie Wiejskie sołectwa Lipowe Pole Skarbowe.
  2. Termin Zebrania wiejskiego wyznaczam ma dzień 04 sierpnia 2015r o godz.18.00.
  3. W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godz.18.10.

  § 2

  Ustalam; miejsce zebrania wiejskiego w Świetlicy Wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym, na przewodniczącego zebrania Pana Włodzimierza Focha oraz pracownika Urzędu Gminy Panią Annę Pocheć sprawującą obsługę techniczno-kancelaryjną Zebrania.

  § 3

  Ustalam projekt porządku zebrania wiejskiego, o którym mowa w § 1 w sposób następujący:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Uzupełnienie składu osobowego Rady Sołeckiej
  3. Omówienie zasad wykorzystania funduszu sołeckiego na 2016 rok.
  4. Sprawy różne.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości sołectwa Lipowe Pole Skarbowe w formie ogłoszenia, co najmniej 14 dni przed wyznaczoną w Zarządzeniu datą zebrania.


  Data wprowadzenia: 2015-07-21 0852
  Data upublicznienia: 2015-07-21
  Art. czytany: 488 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne