A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 78/2015

  z dnia 9 lipca 2015r.

  ZARZĄDZENIE NR 78/2015
  WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 9 lipca 2015r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.


  Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.  Zarządzam co następuje:


  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  UZASADNIENIE


  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Planowane dochody zwiększono o kwotę 68 642,00 zł i ogółem wynoszą 16 595 421,71 zł, w tym zwiększono:
  W dziale 852 – Pomoc społeczna,
  rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.345.2015 o kwotę 19 125,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny,
  rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.308.2015 o kwotę 49 517,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych, wypłat zasiłków stałych.

  Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  Planowane wydatki zwiększono o kwotę 68 642,00 zł i ogółem wynoszą 17 645 421,71 zł, w tym zwiększono:

  W dziale 852 – Pomoc społeczna,
  rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę dotacji celowej 19 125,00 zł, na wydatki związane z . zatrudnieniem przez gminę asystenta rodziny,
  rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę dotacji celowej
  49 517,00 zł, na wypłaty zasiłków stałych.


  Data wprowadzenia: 2015-07-13 1015
  Data upublicznienia: 2015-07-13
  Art. czytany: 614 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 16896 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 17920 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne