A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • U C H W A Ł A Nr VIII/54/2015

  z dnia 26 czerwca 2015r

  w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.


  Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Rada Gminy Skarżysko Kościelne nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Skarżysko Kościelne Stanisławem Czubakiem zatrudnionym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej, w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej-Curie.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE


  Zgodnie z art.25 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz.594 ze zmianami) jednoznacznie wynika obowiązek uzyskania zgody rady gminy na zwolnienie pracownika będącego radnym. Celem wprowadzenia tej ochrony było zminimalizowanie podatności radnego na podejmowanie decyzji w obawie przed utratą miejsca pracy
  Ochrona trwałości stosunku pracy radnego zagwarantowana ustawą o samorządzie gminnym obejmuje, zgodnie z dosłownym brzmieniem art.25 ust.2 tej ustawy, wszystkie formy nawiązania stosunku pracy (umowę o prace, powołanie, mianowanie, wybór) oraz wszystkie formy rozwiązania stosunku pracy (wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, wypowiedzenie zmieniające).
  W dniu 16 czerwca 2015r na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Skarżysko Kościelne wpłynęło pismo o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym gminy panem Stanisławem Czubakiem. Poinformowano w piśmie, że podstawą rozwiązania umowy o pracę nie są wydarzenia związane z wykonaniem przez radnego mandatu radnego. Rada Gminy jest zobowiązana podjąć uchwałę, co wynika z ustawy.
  Z uwagi na różne interpelacje powołanych przepisów, wykładnię prawa stanowi orzecznictwo sądów administracyjnych, w którym przeważa pogląd, że rada ma obowiązek odmówienia zgody w przypadku określonym w art.25 ust.2 tzn. jeżeli podstawą rozwiązania z radnym stosunku pracy (zmiany warunków zatrudnienia) są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Natomiast w pozostałych przypadkach wyrażenie zgody lub jej odmowa zależy od uznania Rady Wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2010r (II OSK 1074/10).
  Rada Gminy po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy uznała, że rozwiązanie stosunku pracy z radnym stałoby w sprzeczności ze skutecznym wykonywaniem przez niego mandatu.

  Wobec powyższego należało podjąć uchwałę o powyższej treści.


  Data wprowadzenia: 2015-07-02 1217
  Data upublicznienia: 2015-07-02
  Art. czytany: 628 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne