A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • U C H W A Ł A Nr VIII/52/2015

  z dnia 26 czerwca 2015r

  w sprawie podjęcia współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z Gminą Beltinci w Słowenii.


  Na podstawie art.7 ust. 1 pkt.20 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.);

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Postanawia się podjąć współpracę partnerską z Gminą Beltinci w Słowenii.

  § 2

  Warunki współpracy, o której mowa w § 1 określi porozumienie, do zawarcia którego upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U Z A S A D N I E N I E

  We współczesnym świecie międzynarodowa współpraca państw i regionów jest ważnym elementem nowych stosunków międzypaństwowych i międzyregionalnych.
  Kontakty gmin bliźniaczych wpisały się już w codzienność europejskich państw. Zakładała się, iż działania te oparte są na dobrej woli stron, a bezpośrednie kontakty międzyludzkie przyczynią się do przełamywania barier i uprzedzeń, do budowy zaufania, przyjaźni i poznawania nowych kultur, a także do szeroko rozumianego rozwoju społeczności lokalnych. Polska traktuje międzynarodową współpracę regionalną jako ważny element procesów integracyjnych w Europie, dostrzegając jej pozytywny wpływ na rozwój regionów w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej.
  Nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Skarżysko Kościelne, a Gminą Beltinci w Słowenii stworzy podstawy do rozwoju wzajemnych kontaktów gospodarczych i społecznych. Umożliwi poznanie historii, kultury, tradycji i obyczajów obu społeczności, jednocześnie przyczyniając się do szerzenia idei demokracji i wzajemnej tolerancji.
  Data wprowadzenia: 2015-07-02 1206
  Data upublicznienia: 2015-07-02
  Art. czytany: 598 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne