A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2015

  z dnia 16 czerwca 2015 roku

  w sprawie: wprowadzenia „Oceny poziomu zagrożenia dla systemu ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne”, „Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne” oraz „Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
  w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne”.  Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5, art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. poz. 182 nr 1228 z późn. zm.), § 3 i § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 683), zarządzam co następuje:

  § 1

  Zatwierdzam „Ocenę poziomu zagrożenia dla systemu ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  W celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zatwierdzam i wprowadzam do użytku służbowego „Plan Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 3

  Zatwierdzam i wprowadzam do stosowania „Instrukcję określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne”, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  § 4

  Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5

  Traci moc Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2015-06-22 1329
  Data upublicznienia: 2015-06-22
  Art. czytany: 738 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne