A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE Nr 54/2015

  z dnia 08 maja 2015 r.

  w sprawie przygotowania Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)


  Na podstawie art. 2 i art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.), a także § 5 Zarządzenia nr 27/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przygotowania organów administracji publicznej województwa świętokrzyskiego w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS) zarządza się, co następuje:

  § 1

  W celu właściwej realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się na administrowanym terenie sojuszniczych sił wzmocnienia, w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne powołuje się Punkt Kontaktowy wsparcia państwa gospodarza zwany dalej „Punktem Kontaktowym HNS”.

  § 2

  Punkt Kontaktowy HNS działa w oparciu o stanowisko do spraw obronnych w Urzędzie Gminy.

  § 3

  Punkt kontaktowy HNS działa w pełnym trybie z chwilą zaistnienia takich potrzeb w czasie przygotowywania rzeczywistych przedsięwzięć z udziałem sojuszniczych sił wzmocnienia. Punkt ten zobowiązany jest do przekazywania informacji niezbędnych do uzupełniania bazy danych do punktu kontaktowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej.

  § 4

  Warunki organizacyjne i techniczne planowania oraz realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił wzmocnienia w czasie pokoju, kryzysy i wojny przemieszczających się lub wykonujących zadania na obszarze gminy należy realizować zgodnie z Wytycznymi Wojewody Świętokrzyskiego stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 27/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2015 r.

  § 5

  Dokumentację Punktu Kontaktowego HNS zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 4
  należy opracować do dnia 31 maja 2015 r.

  § 6

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  § 7

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2015-05-11 1340
  Data upublicznienia: 2015-05-11
  Art. czytany: 554 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne