A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
» ZARZĄDZENIE NR 116/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2015

  z dnia 31 marca 2015 r.

  w sprawie: udostępnienia lokalu użytkowego (pomieszczenia) w budynku zlokalizowanym na nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu lokalu.

  Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 Uchwały Nr XXI/99/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 września 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych (pomieszczeń) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (tekst ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.11.2008 r. Nr 246, poz. 3314)

  WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

  § 1

  Wyraża się zgodę na udostępnienie w drodze najmu, na okres 3 lat, lokalu użytkowego – pomieszczenia o pow. użytkowej 9,00 m2, zlokalizowanego na parterze budynku, usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 3348/2, położonej w Skarżysku Kościelnym przy ul. Kościelnej 2a, stanowiącej własność Gminy Skarżysko Kościelne (KW Nr KI1R/00031689/1) - z wyłączeniem trybu przetargowego - na rzecz dotychczasowego najemcy, z przeznaczeniem na działalność handlowo -usługową.

  § 2

  1. Ustala się miesięczną stawkę czynszu za wynajem pomieszczenia, która wynosić będzie: 20,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczenia + podatek VAT w wysokości 23%.
  2. Ustala się, że stawka czynszu określona w ust. 1 pokrywa, poza wynagrodzeniem za korzystanie z pomieszczenia, następujące usługi: utrzymanie systemu zasilania, instalacji elektrycznych, utrzymanie wewnętrznego systemu telefonicznego, systemu grzewczego i dostarczenie energii grzewczej, utrzymanie instalacji wodnych, systemu ściekowego i odpływu wody deszczowej w całym budynku oraz pobór wody, odprowadzenie ścieków, utrzymanie systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego, utrzymanie dozoru lokalu, korzystanie z parkingu.
  3. Ustala się ponadto, że najemca ponosił będzie we własnym zakresie:
  1/ opłaty za zużytą energię elektryczną – według wskazań podlicznika i stawek obowiązujących w dniu odczytu licznika głównego przez PGE Obrót Spółka Akcyjna Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej;
  2/ koszty związane z wywozem nieczystości stałych, zorganizowanym we własnym zakresie.
  4. Ustalona stawka czynszu, określona w ustępie 1, będzie waloryzowana na zasadach określonych w § 9 ust. 1, 2 i 3 uchwały Rady Gminy powołanej na wstępie.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Data wprowadzenia: 2015-04-01 1406
  Data upublicznienia: 2015-04-01
  Art. czytany: 478 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne