A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2015

  z dnia 02 marca 2015 r.

  w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym.


  Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty
  ( tekst jedn. z 2004r Dz. U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art.26 ust.1 i art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zmianami) ;

  Zarządzam, co następuje :

  § 1

  Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych z siedzibą
  w Skarżysku Kościelnym

  § 2

  Treść ogłoszenia o konkursie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  § 3

  Treść regulaminu konkursu oraz tryb pracy komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  § 4

  Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Skarżysko Kościelne oraz w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

  § 5

  Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2015-03-02 1407
  Data upublicznienia: 2015-03-02
  Art. czytany: 692 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 50688 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 59904 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne