A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2015

  z dnia 2 stycznia 2015 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.  Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.


  Zarządzam co następuje:


  § 1

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 2

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  UZASADNIENIE


  Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmiany związane są głównie z dostosowaniem paragrafów wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku a dotyczącym uchylenia paragrafów 435 i 437 oraz zmiany brzmienia paragrafu 436.
  Planowane wydatki ogółem wynoszą 16 841 817,22 zł, w tym:

  W dziale 750 – Administracja publiczna,
  rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  rozdziale 75022 – Rady miast (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
  rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
  rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 852 – Pomoc społeczna,
  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
  rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


  Data wprowadzenia: 2015-01-19 1529
  Data upublicznienia: 2015-01-19
  Art. czytany: 575 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 28672 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne