A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE Nr 5/2015

  z dnia 02 stycznia 2015r.

  w sprawie zwołania wyborczych zebrań wiejskich.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz Statutów sołectw: Grzybowej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne, Lipowe Pole Skarbowe zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/156/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne, Lipowe Pole Plebańskie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/155/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne, Świerczek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/154/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kościelne I i II zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/14/2011 Rady Gminy Skarżysko Kościelne, Statutu sołectwa Majków zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/178/01 Rady Gminy Skarżysko Kościelne, Statutu sołectwa Michałów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne, Statutu sołectwa Kierz Niedźwiedzi zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne, stanowiące odpowiednio załączniki do w/w uchwał w sprawie uchwalenia statutu sołectwa.

  zarządzam, co następuje:

  § l

  1. Zwołuję Zebrania Wiejskie sołectw: Grzybowej Góry, Lipowe Pole Skarbowe, Lipowe Pole Plebańskie, Majków, Michałów, Skarżysko Kościelne I, Skarżysko Kościelne II, Świerczek, Kierz Niedźwiedzi celem dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

  2. Terminy poszczególnych Zebrań Wiejskich określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  3. W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu określonym jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

  § 2

  Miejsca oraz godziny, w których odbędą się Zebrania, Przewodniczących Zebrań oraz pracownik Urzędu Gminy sprawujących obsługę techniczno-kancelaryjną Zebrań, określa załącznik, o którym mowa w § l ust 2 niniejszego Zarządzenia.

  § 3

  Ustalam projekt porządku obrad każdego zebrania wiejskiego, o którym mowa w § l w sposób następujący:

  1.Otwarcie zebranie i stwierdzenie kworum.
  2.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w kadencji 2011-2014.
  3.Wybór Rady Sołeckiej i Sołtysa wsi.
  4.Informacja z wykonania Budżetu Gminy za 2014r oraz przedstawienie budżetu Gminy na 2015r.
  5.Sprawy różne.

  § 4


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w formie ogłoszenia, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną w Zarządzeniu datą zebrań.


  Data wprowadzenia: 2015-01-08 0908
  Data upublicznienia: 2015-01-08
  Art. czytany: 812 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 41472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne