A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • U C H W A Ł A Nr III/13/2014

  z dnia 30 grudnia 2014r

  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028 .

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 885 z późn. zm.)

  Rada Gminy uchwala co następuje:

  § 1

  1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
  Skarżysko Kościelne na lata 2015-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z
  załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do zaciągania zobowiązań:

  1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

  2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
  zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
  budżetowy

  § 4

  Upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do przekazania kierownikom jednostek
  organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały

  § 5

  Z dniem 1 stycznia 2015 traci moc uchwała Nr XXXIX/240/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z
  dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko
  Kościelne na lata 2014 do 2028 wraz z jej zmianami.

  § 6

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 7

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku


  Data wprowadzenia: 2015-01-05 1136
  Data upublicznienia: 2015-01-05
  Art. czytany: 609 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 103345 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 37945 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 47684 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne