A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
» ZARZĄDZENIE NR 12/2018
» ZARZĄDZENIE NR 11/2018
» ZARZĄDZENIE NR 10/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • U C H W A Ł A Nr II/5/2014

  z dnia 9 gudnia 2014r

  w sprawie ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm. ), art.4 ust.1 pkt.1 lit. c, art.36 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014r. poz.1202) , rozporządzenie rady ministrów z dnia 18 marca 2009r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013r., poz.1050 ze zmianami)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne Panu Zdzisławowi Woźniakowi w następującej wysokości:

  - wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 5 400,00zł
  - dodatek funkcyjny w kwocie - 1 500,00zł
  - dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, t.j. w kwocie - 2 070,00zł
  2. Ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią prace, nagrody jubileuszowe
  i inne świadczenia, według zasad określonych dla pracowników samorządowych.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 9 grudnia 2014r

  Uzasadnienie  W związku z rozpoczęciem nowej kadencji zachodzi konieczność ustalenia wynagrodzenia
  Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, w świetle ustawy o samorządzie gminnym, należy podjąć stosowną uchwałę dot. ustalenia Wójtowi wynagrodzenia.
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1050 ze zmianami) określa zasady przyznawania poszczególnych składników wynagrodzenia.
  Dla Wójta, Burmistrza w Gminie do 15 tys. mieszkańców wynoszą one:
  - wynagrodzenie zasadnicze od 4.200zł do 5.900zł,
  - dodatek funkcyjny do 1.900 zł.
  - dodatek specjalny od 20% do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
  - dodatek za wysługę lat.

  Data wprowadzenia: 2014-12-11 1311
  Data upublicznienia: 2014-12-11
  Art. czytany: 538 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne