A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpelacja Radnej Moniki Kocia z dnia 12 lutego 2019 r.
» Interpelacja Radnej Edyty Niziołek z dnia 12 lutego 2019 r.
» Interpelacja Radnego Stanisława Czubaka z dnia 12 lutego 2019 r.
» Interpelacja Radnego Michała Rymarczyka z dnia 12 lutego 2019 r.
» Przetarg nieograniczony - Wykonanie warstwy ścieralnej i robót wykończeniowych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka)
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • U C H W A Ł A Nr II/4/2014

  z dnia 9 gudnia 2014r

  w sprawie zatwierdzenia przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy.


  Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm. ) oraz § 79 Statutu Gminy Skarżysko Kościelne ( ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Święt. z 2003r Nr 31 poz. 425 ze zmianami)  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Zatwierdza się przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy :

  1.Komisja Rewizyjna

  Renata Kępa

  2. Komisja Budżetu, Gospodarki Finansowej i Inwestycji

  Janusz Sieczka

  3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

  Mariusz Szwanke

  4. Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Integracji Europejskiej

  Andrzej Kwiatkowski

  5. Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych

  Włodzimierz Foch

  § 2. Traci moc uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy.

  § 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie BIP.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie

  Zgodnie z § 79 Statutu Gminy Skarżysko Kościelne pracami komisji Rady Gminy kierują przewodniczący komisji wybrani przez członków danej komisji.

  Data wprowadzenia: 2014-12-10 1151
  Data upublicznienia: 2014-12-10
  Art. czytany: 677 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 954

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2293

  Świerczek - 275  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne