A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr IV/24/2019
» Uchwała Nr IV/23/2019
» OBWIESZCZENIE
» PROTOKÓŁ Nr 3/2018
» PROTOKÓŁ Nr 2/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLVII/296/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 26 września 2014 r.

  w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h i 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/151/2005r Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2005r w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym w samorządową instytucję kultury p.n. Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego.
  UZASADNIENIE


  Zmiany w Statucie Biblioteki wynikają z konieczności dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642) Organizatorzy instytucji kultury w związku nowelizacją ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ) powinni dostosować statuty do wymogów określonych przepisów prawa.
  Wprowadzenie zmian w Statucie Biblioteki są wynikiem zmian zawartych w powyższych ustawach oraz analizy działalności i dotychczasowego doświadczenia w zarządzaniu instytucją kultury.  Data wprowadzenia: 2014-10-01 0906
  Data upublicznienia: 2014-10-01
  Art. czytany: 750 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 11489 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.oasis.opendocument.text
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne