A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2014
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2014

  z dnia 10 września 2014 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.  Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.


  Zarządzam co następuje:


  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  UZASADNIENIE

  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  Planowane dochody ogółem zwiększono do wysokości 16 709 111,34 zł., w tym:
  W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
  Rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.438.2014, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna),
  o kwotę 6 109,00 zł.

  Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  Planowane wydatki ogółem zwiększono do wysokości 17 938 115,63 zł., w tym:
  W dziale 750 – Administracja publiczna,
  rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
  rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmniejszenia wydatków o 1 715,00 zł i zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 80110 – Gimnazja, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 918,00 zł i zmian między paragrafami wydatków, ,
  rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 203,00 zł,
  W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
  rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 109 ,00 zł na wyprawkę szkolną.


  Data wprowadzenia: 2014-09-17 0845
  Data upublicznienia: 2014-09-17
  Art. czytany: 529 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 16384 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 24576 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne