A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018 rok
» Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018r.
» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za III kwartał 2018 r.
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2014
 • ZARZĄDZENIE Nr 71/2014

  z dnia 04 września 2014 roku

  w sprawie: powołania Komisji do dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy.


  Na podstawie art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375) zarządzam co następuje:
  § 1

  Powołuję komisję w składzie:
  1. Przewodniczący: - Monika Mączyńska - Sekretarz Gminy.
  2. Członkowie: - Andrzej Skrzypczak - kierownik referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.
  - Wiesława Nowak - Zastępca Skarbnika.
  - Piotr Piwowarczyk - archiwista zakładowy.

  § 2

  Komisja w składzie wymienionym w § 1 dokona oceny przydatności do celów praktycznych dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy, wydzielenie dokumentacji nieprzydatnej i jej zniszczenie.

  § 3.

  Komisja realizując zadania wynikające z postanowień zawartych w § 2 sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia.

  § 4.

  Komisja po uzyskaniu jednorazowej zgody dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach dokona zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy i sporządzi protokół jej zniszczenia. Protokół należy wykonać w dwóch egzemplarzach

  § 5.

  Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej należy dokonać w terminie do dnia 30 listopada 2014 r.

  § 6.

  Nadzór nad realizacją postanowień Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

  § 7.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2014-09-09 1251
  Data upublicznienia: 2014-09-09
  Art. czytany: 560 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne