A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2014
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2014

  z dnia 21 sierpnia 2014 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.  Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.


  Zarządzam co następuje:


  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  § 3

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  UZASADNIENIE

  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  Planowane dochody ogółem zwiększono do wysokości 16 703 259,34 zł., w tym:
  W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
  rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: DKC – 580/5a/2014, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę
  7 887,00 zł
  W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
  rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.405.2014, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę
  6 150,00 zł.

  Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  Planowane wydatki ogółem zwiększono do wysokości 17 932 263,63 zł., w tym:
  W dziale 750 – Administracja publiczna,
  rozdziale 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł,
  rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł,
  W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
  rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, dokonuje się zwiększenia wydatków z otrzymanej dotacji celowej o kwotę 7 887,00 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
  W dziale 758 – Różne roliczenia,
  rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dokonuje się zmniejszenia rezerwy o kwotę
  34 000,00 zł,
  W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
  rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zwiększenia wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, o kwotę 6 150,00 zł
  rozdziale 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  rozdziale 92195 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 000,00 zł na obchody jubileuszu 150 – lecia Gminy Skarżysko Kościelne.

  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r., ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


  Data wprowadzenia: 2014-08-26 1210
  Data upublicznienia: 2014-08-26
  Art. czytany: 557 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 17408 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 23040 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 44032 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne