A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2014
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2014

  z dnia 24 lipca 2014 r.

  w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.


  Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XLIII/275/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Skarżysku Kościelnym, w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną we wsi Skarżysko Kościelne, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 12 Skarżysko Kościelne, gminy Skarżysko Kościelne, jako działka nr 1754/2 o pow. 0,0603 ha.
  Nieruchomość stanowi własność Gminy Skarżysko Kościelne i nie jest obciążona hipotecznie.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr KI1R/00014830/0 przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych.

  § 2

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący Załącznik Nr 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu, stanowiącą Załącznik Nr 2 podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Tygodniku Skarżyskim, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy.

  § 3

  Ustala się, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 10 września 2014 r., tj. po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Data wprowadzenia: 2014-07-25 0915
  Data upublicznienia: 2014-07-25
  Art. czytany: 641 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 23040 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne