A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 9/2019
» ZARZĄDZENIE NR 8/2019
» ZARZĄDZENIE NR 7/2019
» ZARZĄDZENIE NR 6/2019
» Postanowienie dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLIV/280/2014

  z dnia 27 czerwca 2014

  w sprawie: wystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne ze Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR”.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), § 9 pkt. 1 Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 czerwca 2000 roku w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR”.

  RADA GMINY, uchwala co następuje:

  § 1. Gmina Skarżysko Kościelne występuje ze Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.

  § 2. Po wystąpieniu ze Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR” z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej traci moc Uchwała Nr XVI/107/2000 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 czerwca 2000 roku w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR”.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  U Z A S A D N I E N I E

  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 do kompetencji Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku. Zgodnie z § 9 pkt. 1 Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR” członkostwo w Związku ustaje w razie wystąpienia członka na podstawie Uchwały Rady Gminy i na tej też podstawie Rada Gminy Skarżysko Kościelne zdecydowała o wystąpieniu ze Związku.
  Wystąpienie to przyczyni się do oszczędności finansowych dla Gminy, bowiem rocznie Gmina płaci składki członkowskie zależne od liczby mieszkańców. W 2013 roku suma składek Gminy Skarżysko Kościelne wyniosła 4.572,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100).
  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.  Data wprowadzenia: 2014-06-30 1305
  Data upublicznienia: 2014-06-30
  Art. czytany: 586 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne