A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
» Informacja dot. wpłat na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych
» Konkurs 'Pamiętnik Rolnika'
» eWniosek ARiMR
» DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNYCH
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2014
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2014

  z dnia 24 kwietnia 2014 roku

  w sprawie: wprowadzenia Procedury planowania, realizacji, monitorowania i ewaluacji budżetu zadaniowego Gminy Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1, 2, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.), w związku z art.44 ust.3 (t.j. Dz.U.
  z 2013r. 885 z późn. zm.) oraz § 15 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 289)

  zarządzam, co następuje:

  § 1. 1. Ustalam Procedurę planowania, realizacji, monitorowania i ewaluacji budżetu zadaniowego Gminy Skarżysko Kościelne stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Ustalam tabelę do procesu planowania budżetu zadaniowego Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Ustalam tabelę sprawozdawczą do procesu monitorowania budżetu zadaniowego Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom referatów, samodzielnym stanowiskom pracy, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy.

  § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wprowadzenia ustawowego obowiązku ewidencji budżetu w układzie zadaniowym dla jednostek samorządu terytorialnego.


  Data wprowadzenia: 2014-04-25 1242
  Data upublicznienia: 2014-04-25
  Art. czytany: 423 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 32327 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 11067 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 11645 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne