A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
» ZARZĄDZENIE NR 12/2018
» ZARZĄDZENIE NR 11/2018
» ZARZĄDZENIE NR 10/2018
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2014
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2014

  z dnia 22 kwietnia 2014 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.  Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.


  Zarządzam co następuje:


  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  § 3

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  UZASADNIENIE

  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do wysokości 16 649 648,18 zł., w tym:
  W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
  rozdziale 01095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.96.2014, dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, o kwotę 8 599,39 zł.
  W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
  rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: DKC – 980/15/2014, dotacja celowa na realizację zadań zleconych na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, o kwotę 6 473,00 zł
  W dziale 852 – Pomoc społeczna,
  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.114.2014, dotacja celowa na realizację zadań zleconych, tj. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o kwotę 305,00 zł.
  rozdziale 85295 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.111.2014, dotacja celowa na realizację zadań zleconych, tj. pomoc finansowa na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, o kwotę 32 628,00 zł.

  Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  Planowane wydatki ogółem zwiększono do wysokości 17 878 652,47 zł., w tym:
  W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
  rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę dotacji na zadania zlecone
  w wysokości 8 599,39 zł.
  W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
  rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, zwiększa się wydatki o kwotę dotacji na zadania zlecone w wysokości 6 473,00 zł.
  W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
  rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki kwotę 212,00 zł,
  rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki kwotę 1 117,00 zł,
  rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki kwotę 1 117,00 zł,
  rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki kwotę 212,00 zł,
  rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki kwotę 2 234,00 zł,
  W dziale 852 – Pomoc społeczna,
  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę dotacji na zadania zlecone w wysokości 305,00 zł.
  rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę dotacji na zadania zlecone w wysokości 32 628,00 zł

  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r., ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


  Data wprowadzenia: 2014-04-25 1236
  Data upublicznienia: 2014-04-25
  Art. czytany: 464 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 18432 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 24064 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne