A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2014
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2014

  z dnia 7 kwietnia 2014 r.

  w sprawie: powołania składu Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2014.

  Na podstawie art. 7 ust. 19 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/ oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami/

  Z a r z ą d z a m, co następuje:

  § 1. Powołuje się do składu Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w roku 2014, w ramach zadań:

  1. W zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. W zakresie sportu i rekreacji – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 2. Prace Komisji regulują „Zasady pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych” stanowiące załącznik nr 1 do programu współpracy przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/233/13 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 listopada 2013 r.
  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa zakresie art.3 ust.3 ustawy zakresie dnia 24 kwietnia 2003 r. zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na realizacje powyższych zadań w 2014 roku.
  Załącznik nr 1
  do Zarządzenia nr 25/2014
  Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 7 kwietnia 2014r.  1.Monika Mączyńska – przedstawiciel Urzędu Gminy - przewodniczący
  2. Tomasz Witkowski – przedstawiciel Urzędu Gminy – członek
  3. Czubak Stanisław – przedstawiciel trzeciego sektora – członek
  4. Agnieszka Pakuła – przedstawiciel trzeciego sektora – członek
  Załącznik nr 2
  do Zarządzenia nr 25/2014
  Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 7 kwietnia 2014r.  1. Monika Mączyńska – przedstawiciel Urzędu Gminy - przewodniczący
  2. Tomasz Witkowski – przedstawiciel Urzędu Gminy – członek
  3. Danuta Jasiewska – przedstawiciel trzeciego sektora – członek
  4. Beata Szczygieł – przedstawiciel trzeciego sektora – członek  Data wprowadzenia: 2014-04-09 1347
  Data upublicznienia: 2014-04-09
  Art. czytany: 552 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne