A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2010-2014
 • Protokół nr 1/2014

  z posiedzenia XL (czterdziestej) w kadencji 2010-2014 Sesji Rady Gminy Skarżysko Ko-ścielne odbytego w dniu 05 lutego 2014r. w lokalu Urzędu Gminy.

  Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  7. Wystąpienie zaproszonych gości.
  8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  9. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne za 2014r – projekt nr 1.

  10. Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028 – projekt nr 2.

  11. Zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycz-nych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 3.

  12. Zmiany do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne – projekt nr 4.

  13. Uchwalenie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarży-sko Kościelne” – projekt nr 5.

  14. Zmiany do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2014 – projekt nr 6.

  15. Zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kiel-cach, na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne „ – projekt nr 7.

  16. Uchwalenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014-2019 – projekt nr 8.

  17. Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” – projekt nr 9.

  18. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rze-czowego w postaci produktów żywieniowych – projekt nr 10.

  19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  20. Wolne wnioski i zapytania.
  21. Zakończenie obrad sesji.  Data wprowadzenia: 2014-04-04 0803
  Data upublicznienia: 2014-04-04
  Art. czytany: 860 razy

  » Projekt nr 1/2014 - rozmiar: 167424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne