A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2010-2014
 • Protokół nr 11/2013

  z posiedzenia XXXIX (trzydziestej dziewiątej) w kadencji 2010-2014 Sesji Rady Gminy Skarżysko Kościelne odbytego w dniu 30 grudnia 2013r. w lokalu Urzędu Gminy.

  Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  7. Wystąpienie zaproszonych gości.
  8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  9. Plan Pracy Rady Gminy na 2014r

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  10. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 do 2028.
  a) przedstawienie opinii RIO
  b) przestawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej i Inwestycji
  c) dyskusja
  d) głosowanie – podjęcie uchwały projekt nr 1.

  11. Uchwalenie budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014r.
  a) przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2014r.
  b) przedstawienie opinii RIO
  c) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej i Inwestycji,
  d) dyskusja
  e) głosowanie – podjęcie uchwały projekt nr 2.

  12. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne za 2013r – projekt nr 3.

  13. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 do 2028 – projekt nr 4.

  14. Zmiany Uchwały Nr XLVI/264/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 lipca 2010r w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedziba w Skarżysku - Kamiennej - projekt nr 5
  15. Zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010r w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko – Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków - projekt nr 6

  16. Ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013. - projekt nr 7

  17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  18. Wolne wnioski i zapytania.
  19. Zakończenie obrad sesji.  Data wprowadzenia: 2014-04-04 0800
  Data upublicznienia: 2014-04-04
  Art. czytany: 648 razy

  » Protokół nr 11/2013 - rozmiar: 126464 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne