A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» 09.11.2018
» ZARZĄDZENIE NR 146/2018
» ZARZĄDZENIE NR 145/2018
» ZARZĄDZENIE NR 144/2018
» ZARZĄDZENIE NR 143/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLI/261/2014

  z 10 marca 2014r

  w sprawie uchwalenia Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.1 pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

  RADA GMINY uchwala się, co następuje:

  § 1

  Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Traci moc uchwała Nr XIX/108/04 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym, oraz uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  Uchwała Nr XXVI/134/2004 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2004 r.;
  Uchwała Nr XXXVIII/211/2005 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 grudnia 2005r.;
  Uchwała Nr XXXIX/214/2006 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 25 stycznia 2006r.;
  Uchwała Nr XLVI/240/2006 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 sierpnia 2006r.;
  Uchwała Nr XXVI/134/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2008r.;
  Uchwała Nr XXXIX/214/2009 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2009r.;
  Uchwała Nr XXI/137/2012 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 czerwca 2012r.

  § 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  UZASADNIENIE
  Ustalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania jego zapisów do zakresu zadań jednostki wynikających z obowiązujących obecnie aktów prawnych i innych powierzanych do realizacji.
  Dodatkowo uzupełnić należy, iż ustalenie jednolitego tekstu dokumentu, po kilkukrotnie dokonanych dotychczas zmianach pozwoli wprowadzić porządek prawny w omawianym obszarze zagadnień.


  Data wprowadzenia: 2014-03-12 1435
  Data upublicznienia: 2014-03-12
  Art. czytany: 733 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 32418 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne