A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
» ZARZĄDZENIE NR 116/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2014
 • ZARZĄDZENIE Nr 18/2014

  z dnia 28 lutego 2014r.

  w sprawie udzielania pomocy finansowej na usuwanie materiałów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594, z późn. zm.), oraz uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XL/251/14 z dnia 05 lutego 2014r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”. zarządza się, co następuje:

  § 1

  Ustala się, iż środki budżetu Gminy Skarżysko Kościelne, pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar za oddziaływanie na środowisko i wprowadzanie w nim zmian oraz środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Środków RPO oraz środki z fundacji i funduszy wspierających działania z zakresu usuwania azbestu będą przeznaczane na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest, przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

  § 2

  1. Działalność, o której mowa w § 1 będzie dofinansowywana ze środków budżetu gminy.
  2. Dofinansowanie będzie przyznawane na wniosek zainteresowanego.
  3. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą do wyczerpania środków z budżetu gminy na dany rok kalendarzowy.

  § 3

  Tryb postępowania o udzielenie dofinansowania, sposób jego rozliczenia oraz kontroli realizacji zadania określono w Regulaminie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

  § 4

  Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne Nr 30/2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na usuwanie pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych należących do osób fizycznych.

  § 5

  Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. ochrony środowiska

  § 6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2014-03-12 1419
  Data upublicznienia: 2014-03-12
  Art. czytany: 501 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne