A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2014
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2014

  z dnia 29 stycznia 2014 roku

  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 – 2020.  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
  (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

  § 1.
  Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 – 2020 zwany dalej Projektem, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  § 2.
  W konsultacjach biorą udział mieszkańcy Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3.
  Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne w sprawie Projektu, o którym mowa w § 1., a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków w tym zakresie.

  § 4.
  W czasie trwania konsultacji w terminie od 30 stycznia 2014r. do 10 lutego 2014r. Projekt będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne pod adresem: www.ugskarzysko.bip.doc.pl, na stronie internetowej www.skarzysko.com.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, pokój 118.

  § 5.
  Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie Biuletynu informacji Publicznej: www.ugskarzysko.bip.doc.pl oraz na stronie internetowej: www.skarzysko.com.pl

  § 6.
  1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.
  2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 7.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 8.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2014-01-29 1417
  Data upublicznienia: 2014-01-29
  Art. czytany: 560 razy

  » Projekt Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 – 2020 - rozmiar: 2553344 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne