A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» 09.11.2018
» ZARZĄDZENIE NR 146/2018
» ZARZĄDZENIE NR 145/2018
» ZARZĄDZENIE NR 144/2018
» ZARZĄDZENIE NR 143/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXXIX/244/13 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 30 grudnia 2013 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/264/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.)  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1

  1. Paragraf 1 ust. 2 uchwały Nr XLVI/264/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 lipca 2010 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej otrzymuje brzmienie:

  „Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
  z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, będzie realizowane następującymi etapami:
  a) w 2010 r. w wysokości 965 000 zł - 1 930 udziałów
  b) w 2011 r. w wysokości 965 000 zł - 1 930 udziałów
  c) w 2015 r. w wysokości 480 000 zł - 960 udziałów
  d) w 2016 r. w wysokości 480 000 zł - 960 udziałów.”
  2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U Z A S A D N I E N I E


  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej realizuje zadania własne Gminy Skarżysko - Kamienna w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z uzyskania zgody Banku Pekao S.A. udzielającego kredytu na finansowanie inwestycji pod nazwą 'Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym', na odstąpienie od dokapitalizowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w bieżącym roku, a ujęcia kwoty 960.000 złotych proporcjonalnie w 2015 i 2016 roku.  Data wprowadzenia: 2014-01-03 1308
  Data upublicznienia: 2014-01-03
  Art. czytany: 681 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne