A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
» ZARZĄDZENIE NR 54/2019
» ZARZĄDZENIE NR 53/2019
» ZARZĄDZENIE NR 52/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • U C H W A Ł A Nr XXXVIII/239/13

  z dnia 4 grudnia 2013 r.

  w sprawie: Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Narkomanii na terenie gminy na rok 2014.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2012.1356; zm.: Dz. U. z r.2012, poz.405 ) i art.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2012.124; zm.: Dz.U. z r.2011 Nr 117, poz.678);


  RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:


  § 1.1 Uchwala się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Narkomanii na terenie gminy na rok 2014 w Gminie Skarżysko Kościelne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  2. Uchwala się plan finansowo-rzeczowy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U z a s a d n i e n i e  Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką
  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
  Realizacja tego zadania jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych, który corocznie uchwala rada gminy. Program finansowany jest z opłat pochodzących za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyższy program realizowany będzie zgodnie z ustawą przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz przez inne instytucje.  Data wprowadzenia: 2013-12-09 1310
  Data upublicznienia: 2013-12-09
  Art. czytany: 753 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 36352 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne