A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr II/13/2018
» Uchwała Nr II/12/2018
» Uchwała Nr II/11/2018
» Uchwała Nr II/10/2018
» Uchwała Nr II/9/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2013

  z dnia 14 listopada 2013r.

  w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz § 1 i § 2 Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/164/05 z dnia 30 marca 2005r. Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym zmienionej Uchwałą Nr XLIV/251/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 maja 2010r.

  Z a r z ą d z a m co następuje:

  § 1.

  Powołuje się Gminną Komisję Stypendialną, która będzie prowadziła działalność w roku szkolnym 2013/2014

  § 2.

  W skład komisji wchodzą:
  1. Mączyńska Monika - przedstawiciel Urzędu Gminy - przewodniczący.
  Członkowie:
  2. Gula Agata - przedstawiciel GOPS
  3. Wiatr Renata - pedagog szkolny
  4. Foch Włodzimierz - przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
  5. Przedstawiciel Rady Rodziców :
  - Walas Andrzej - ze Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
  - Płusa Wojciech - ze Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze
  - Kowalik Magdalena - ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu
  - Miernik Karolina - ze Szkoły Podstawowej w Majkowie
  - Mróz Alina - ze Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim
  6. Przedstawiciel Rady Sołeckiej:
  - Kocia Zygmunt - w Skarżysku Kościelnym I
  - Piętak Magdalena - w Grzybowej Górze
  - Wiaderny Maciej - w Świerczku
  - Jaromin Elżbieta - w Lipowym Polu Plebańskim
  - Krzentowska Wiesława - w Lipowym Polu Skarbowym
  - Leśniewska Aneta - - w Majkowie
  - Kutera Waldemar - w Michałowie
  - Szumiał Mariola - w Kierzu Niedźwiedzim


  § 3.

  Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach ustalonych przez Wójta Gminy.

  § 4.

  Do zadań Komisji należy:
  - wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej,
  - rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym urzędu, na podstawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji materialnej uczniów. W tym celu Komisja z pomocą pracowników prowadzących obsługę biurową Komisji dokumentuje sytuację materialną uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu,
  - przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach ustalonych według zasad określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

  § 5.

  Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

  § 6.

  Obsługę biurową prac Komisji prowadzi pracownik Urzędu.

  § 7.

  Traci moc Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 kwietnia 2012r w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy ze zmianami.

  § 8.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2013-11-15 1241
  Data upublicznienia: 2013-11-15
  Art. czytany: 513 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne