A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR 1/2019 KRAJOWEJ RADY IZB z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
» Komunikat
» Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych
» Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
» ZARZĄDZENIE NR 39/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • U C H W A Ł A Nr XXXVI/227/13

  z dnia 29 października 2013r.

  w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.  Na podstawie art. 19 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. z 2013r Dz. U. poz.594 ze zm.) po przeprowadzeniu głosowania tajnego;


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. Stwierdza się wybór radnego Pana Włodzimierz Foch na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 2. Traci moc Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 02 grudnia 2010r w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.

  § 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i stronie BIP.  Uzasadnienie


  Na mocy Uchwały Nr XXXV/220/2013 z dnia 30 września 2013r Rada Gminy Skarżysko Kościelne przyjęła rezygnację Pani Alicji Pasis z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania spełnione zostały wymogi art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym i stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne zostało obsadzone.
  Rada Gminy dokonuje wyboru bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
  Data wprowadzenia: 2013-11-04 1244
  Data upublicznienia: 2013-11-04
  Art. czytany: 799 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  Rejestr zmian:
  2013-11-04
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Pocheć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne