A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2013

  z dnia 02 października 2013 r.

  w sprawie tworzenia na terenie Gminy Skarżysko Kościelne Zastępczych Miejsc Szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.


  Na podstawie par. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741) oraz Zarządzenia nr 90/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2013 r. w sprawie tworzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zarządza się co następuje:  § 1.

  Na terenie gminy Skarżysko Kościelne tworzy się Zastępcze Miejsca Szpitalne (ZMSz) w ilości 30 miejsc w celu udzielania świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym:
  1) nie wymagającym przyjęcia do szpitala;
  2) oczekującym na przyjęcie do szpitala lub transport zgodnie ze wskazaniami medycznymi;
  3) po zabiegach operacyjnych, nie wymagających pobytu w szpitalu;
  4) u których proces leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacji może być kontynuowany w trybie innym niż pobyt w szpitalu;
  oraz zapewnienia leczenia objawowego i pielęgnacji pacjentów w stanach terminalnych.

  § 2.

  Na miejsce organizacji i rozwinięcia ZMSz wyznaczam pomieszczenia Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym.

  § 3.

  Do zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych w ZMSz wyznaczam Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.

  § 4.

  Na kierownika ZMSz wyznaczam inspektora ds. ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości w gminie.

  § 5.

  Opracowanie „Planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych w gminie Skarżysko Kościelne” zgodnie z „Instrukcją dotyczącą planowania, organizacji i funkcjonowania ZMSz” zatwierdzoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego powierzam inspektorowi ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej.


  § 6.

  Opracowany i uzgodniony z właściwymi podmiotami plan należy przedstawić do zatwierdzenia Wojewodzie Świętokrzyskiemu do dnia 15 listopada 2013 r.

  § 7.

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  § 8.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2013-10-08 1036
  Data upublicznienia: 2013-10-08
  Art. czytany: 498 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne