A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE Nr 60/2013

  z dnia 27 sierpnia 2013r.

  w sprawie przygotowania i udziału w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych  Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) oraz w oparciu o Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej z 2013 roku, Szczegółową procedurę obiegu informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych w województwie świętokrzyskim oraz Zarządzenia Nr 62 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08 lipca 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych zarządzam:


  § 1

  Wziąć udział w dniu 31 października 2013 roku w treningu doskonalącym obieg informacji w systemie zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia awarii o znacznych rozmiarach systemu elektroenergetycznego spowodowanymi ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi na obszarze województwa, powiatu i gminy, zwanego dalej treningiem.

  § 2

  W trakcie treningu przyjąć następujące cele szkoleniowe:
  1) doskonalenie obsad osobowych: administracji publicznej, operatorów systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej w zakresie zbierania, przetwarzania i wymiany informacji o zagrożeniach;
  2) sprawdzenie prawidłowości uruchamiania procedury obiegu informacji o wystąpieniu zagrożeń negatywnie wpływających na poziom bezpieczeństwa ludności przez operatorów systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej i administrację publiczną;
  3) sprawdzenie efektywności wymiany informacji o zagrożeniach przez techniczne systemy łączności wykorzystywane w systemie zarządzania kryzysowego;
  4) sprawdzenie skuteczności działania systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie gminy.

  § 3

  1. Do udziału w treningu powołuje się następujące jednostki organizacyjne:
  1) Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym;
  2) Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym;
  3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym;
  4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.

  2. Ponadto w treningu udział wezmą sołtysi sołectw: Grzybowa Góra, Skarżysko Kościelne I i Skarżysko kościelne II.

  § 4

  W celu właściwego przygotowania treningu oraz kierowania jego przebiegiem wyznaczam:
  1) Kierownika Treningu – Sekretarza Gminy odpowiedzialnego za opracowanie koncepcji przygotowania i przeprowadzenia treningu oraz za sprawowanie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji treningowej przez uczestników treningu,
  2) Zespół Autorski Treningu odpowiedzialny za opracowanie założeń i dokumentacji treningowej oraz sprawozdania z przeprowadzonego treningu, w składzie:
  - Inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC,
  - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy,
  - Inspektor ds. obywatelskich.

  § 5

  Dokumentację przygotowawczą do treningu opracować według wskazań określonych w koncepcji przygotowania i przeprowadzenia treningu w tym własne szczegółowe scenariusze wydarzeń rozgrywane w fazie aktywnej, wynikające z przyjętej ogólnej sytuacji wyjściowej do treningu.

  § 6

  Zobowiązuję wszystkie jednostki organizacyjne powołane do treningu do:
  1) zapewnienia uczestnictwa wyznaczonych osób w opracowaniu i przeprowadzeniu treningu według potrzeb Kierownika Treningu;
  2) zapewnieniu miejsc i warunków pracy dla osób/zespołów biorących udział w treningu.

  § 7

  Zespół Autorski Treningu opracuje sprawozdanie z przeprowadzonego treningu, które należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej do dnia 07.11.2013 r.

  § 8

  W trakcie treningu zastosowanie mają uzgodnione procedury opisane w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

  § 9

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  § 10

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2013-08-28 1449
  Data upublicznienia: 2013-08-28
  Art. czytany: 872 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne