A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • Zarządzenie Nr 54/2013

  z dnia 28 czerwca 2013 roku

  w sprawie zmian Zarządzenia Nr 93/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.


  Na podstawie przepisów art. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
  rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.121) zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz.861 z późn. zm.)
  zarządzam co następuje:

  § 1

  1. Wprowadza się zmiany w „Zasadach (polityce) rachunkowości” wprowadzonej Zarządzeniem Nr 93/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości , zmienionej Zarządzeniem Nr 40/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 maja 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie zmian Zarządzenia Nr 93/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.
  2. Wprowadza się zmiany załącznika Nr 1 „Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych” , który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wprowadza się zmiany załącznika Nr 3e „Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne” , który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  4. Wprowadza się zmiany załącznika Nr 3f „Opis systemu przetwarzania danych w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne” , który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  §2

  Zobowiązuję wszystkich pracowników merytorycznie odpowiedzialnych z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z przepisami zawartymi w załącznikach i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.
  § 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1.01.2013 r.. Zmiany wprowadzone załącznikami Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia obowiązują od 1.07.2013 r.


  Data wprowadzenia: 2013-08-02 0757
  Data upublicznienia: 2013-08-02
  Art. czytany: 735 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne