A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • Kadencja 2010-2014
 • P R O T O K Ó Ł Nr 4/2013

  z posiedzenia XXXII (trzydziestej drugiej) w kadencji 2010-2014 Sesji Rady Gminy

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przywitanie zaproszonych gości.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  7. Wystąpienie zaproszonych gości.
  8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
  9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012r.

  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

  10. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne za 2013r – projekt nr 1.
  11. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 do 2028 – projekt nr 2.
  12. Udzielenie dotacji celowej Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościel-nym - projekt nr 3.
  13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2012 rok – projekt nr 4.
  14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym – Samorządowej Instytucji Kultury za 2012 rok – projekt nr 5.
  15. Zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Ko-ścielnym – projekt nr 6.
  16. Zmiany do Uchwały Nr XXVII/174/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2013 – projekt nr 7.
  17. Uchwalenie Statutu sołectwa Kierz Niedźwiedzi - projekt nr 8.
  18. Przyjęcie do realizacji projektu systemowego na rok 2013 p.n.: „Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt nr 9.
  19. Wprowadzenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - projekt nr 10.
  20. Zmiany do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXVI/163/12 z dnia 30 listopada 2012r w sprawie „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne”- projekt nr 11.

  21. Zmiany do uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne XXVI/165/12 z dnia 30 listopada 2012r w sprawie „sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - projekt nr 12.
  22. Zmiany do Uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r dot. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Skarży-sko Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - projekt nr 13.

  23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
  24. Wolne wnioski i zapytania.
  25. Zakończenie obrad sesji.


  Data wprowadzenia: 2013-07-25 1500
  Data upublicznienia: 2013-07-25
  Art. czytany: 685 razy

  » Protokół nr 4/2013 - rozmiar: 49664 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne