A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2013

  z dnia 25 czerwca 2013 r.

  w sprawie ustalenia zasad dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej

  Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) ustala się następujące zasady dokonywania samooceny w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne:


  § 1.
  1. Samoocena systemu kontroli zarządczej stanowi odrębny proces od bieżącej działalności jednostki.
  2. Samooceny systemu kontroli zarządczej dokonuje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne przy wsparciu kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników.
  3. Osobą wyznaczoną do koordynowania samooceny tj. jej przygotowania, przeprowadzenie oraz opracowanie wyników jest koordynator ds. kontroli zarządczej – Sekretarz Gminy.

  §. 2
  1. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, jednak nie później niż do dnia 30 stycznia, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne organizuje naradę poświęconą na dokonanie samooceny systemu kontroli zarządczej.
  2. W trakcie narady poruszane są następujące zagadnienia:
   aktualność i adekwatność procedur,
   problemy przy praktycznej realizacji procedur,
   konieczne modyfikacje procedur,
   skuteczność procedur (czy eliminowane są dokumenty i zachowania niespełniające wymogów),
   osiągnięcie celów i realizacja zadań w roku bieżącym,
   występujące w roku ryzyka i sposób reakcji na nie,
   realizacja zasad etycznych (w tym kary porządkowe i dyscyplinarne).
   wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wnioski pokontrolne i ich wykonanie,
   ogólny stan systemu kontroli zarządczej.
  3. O terminie narady informowani są wyznaczeni pracownicy jednostki i kierownicy jednostek podległych zaproszeni do udziału.

  § 3.
  1. Po zakończeniu narady koordynator ds. kontroli zarządczej opracowuje raport
  z samooceny.
  2. Raport powinien zawierać przynajmniej następujące informacje:
   cel przeprowadzanej samooceny,
   zakres samooceny (zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy),
   wyniki samooceny: ogólna ocena stanu kontroli zarządczej, zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej, proponowane działania naprawcze.

  § 4.
  1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.
  2. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.
  3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i po raz pierwszy ma zastosowanie do dokonania samooceny kontroli zarządczej za rok 2013.


  Data wprowadzenia: 2013-07-04 1424
  Data upublicznienia: 2013-07-04
  Art. czytany: 601 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne