A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE Nr 14/2013

  z dnia 15 lutego 2013r.

  w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Świerczek.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 15 ust.1 pkt.1 i § 16 ust.1 Statutu sołectwa Świerczek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/154/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2012r, stanowiącego załącznik do w/w uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa.

  zarządzam, co następuje:

  § l

  1. Zwołuję Zebranie Wiejskie sołectwa, Świerczek, celem dokonania wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej.
  2. Termin Zebrania Wiejskiego określa się na dzień 02 marca 2013r o godz.1700.
  3. W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie, drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godz.1710.

  § 2

  Ustalam: miejsce zebrania wiejskiego Dom Spotkań Wiejskich w Świerczku, na Przewodniczącego Zebrania Panią Marzenę Piętak oraz pracownika Urzędu Gminy Panią Annę Pocheć sprawującą obsługę techniczno-kancelaryjną Zebrania.

  § 3

  Ustalam projekt porządku obrad zebrania wiejskiego, o którym mowa w § l w sposób następujący:

  1.Otwarcie zebrania.
  2. Wybory uzupełniające składu Rady Sołeckiej wsi Świerczek.
  3. Informacja z realizacji budżetu Gminy za 2012r i przedstawienie budżetu Gminy na 2013r.
  4. Omówienie nowych zasad gospodarowania śmieciami.
  5. Sprawy różne.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa Świerczek w formie ogłoszenia, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną w Zarządzeniu datą zebrania.


  Data wprowadzenia: 2013-02-19 1034
  Data upublicznienia: 2013-02-19
  Art. czytany: 414 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne