A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 64/2018
» ZARZĄDZENIE NR 63/2018
» ZARZĄDZENIE NR 62/2018
» ZARZĄDZENIE NR 61/2018
» ZARZĄDZENIE NR 60/2018
  • Władze
  • Wójt Gminy
  • Zarządzenia Wójta
  • 2013
  • Zarządzenie Nr 13/2013

    z dnia 06 lutego 2013r.

    w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.


    Na podstawie art.2091 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.),

    zarządzam co następuje:

    § 1

    Wyznaczam osobę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne:

    1.W budynku przy ul. Kościelnej 2A: Pan Ksawery Krupa pok. 118, tel. 41 2714 480 w 20.

    2. Zakres obowiązków pracownika określonego w ust.1 obejmuje czynności ochronne i z zakresu ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz zapewnienie informacji o warunkach łączności z zewnętrznymi służbami ochrony przeciwpożarowej.

    § 2

    Wyznaczam następujące osobę do wykonywania działań w zakresie udzielania pierwszej
    pomocy w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne:

    1. W budynku przy ul. Kościelnej 2A : Grzegorz Pypeć, pok.118, tel. 41 2714 480 w 20.

    2. Zakres zadań pracownika wymienionego w ust.1 obejmuje udzielenie pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach zgodnie z odrębnymi przepisami, prowadzenie apteczki pierwszej pomocy w miejscu pracy oraz zapewnienie informacji o warunkach łączności z zewnętrznymi służbami w zakresie udzielenia pomocy i ratownictwa medycznego.

    § 3

    Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

    § 4

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


    Data wprowadzenia: 2013-02-18 0925
    Data upublicznienia: 2013-02-18
    Art. czytany: 638 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej

    Urząd Gminy
    Skarżysko Kościelne


    Godziny otwarcia:

    Poniedziałek
    8:00 - 16:00
    Wtorek - Piątek
    7:30 - 15:30
    Liczba ludności na dzień 31.12.2016


    Grzybowa Góra - 985

    Kierz Niedźwiedzi - 774

    Lipowe Pole Plebańskie - 437

    Lipowe Pole Skarbowe - 279

    Majków - 915

    Michałów - 276

    Skarżysko Kościelne - 2322

    Świerczek - 281    Dyżur Dzielnicowego


    Godziny:

    Czwartek
    15:00 - 16:00    UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


    Nowe numery kont
    bankowych:    Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

    - subwencje, dotacje, dofinansowania,
    - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - dochody z Urzędów Skarbowych,
    - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


    Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


    PODATKI I OPŁATY:
    - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
    - zobowiązanie pieniężne,
    - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
    - dzierżawy,
    - najmy,
    - zajęcie pasa drogowego,
    - udostępnienie danych osobowych,
    - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


    Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


    - wadia i kaucje

    Bank Spółdzielczy w Wąchocku
    SKRZYNKA PODAWCZA    DZIENNIK USTAW


    MONITOR POLSKI
    Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
    ul. Kościelna 2a
    26-115 Skarżysko Kościelne